Podwyżka cen wody i ścieków

Radni przegłosowali nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki. Opłaty wzrosną o sześć procent. – Podjęcie uchwały jest celowe i konieczne, bo planujemy sporo remontów – przekonywał przed głosowaniem Antoni Bernat, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Podczas piątkowej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą wprowadzenia od 1 stycznia 2018 roku nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfy zakładają skalę podwyżek wysokości 6 procent (ceny stawek w ramce obok – dop. red).

Zanim radni zagłosowali, celowość podwyżek w kilkuminutowym wystąpieniu uzasadniał Antoni Bernat, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Mówił o kilku czynnikach, które determinują 6-procentowe wzrosty.

– Pierwszy to wysokość opłat w prawie wodnym, które wzrosną o ok. 100 procent, chociaż w tym momencie nie mogę tej nowej stawki sprecyzować, bo będzie uzależniona od ilości zużytej wody – mówił A. Bernat. Drugim czynnikiem, na który wskazał, jest permanentna budowa, modernizacja i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

– Co roku coś robimy – zaznaczył dyrektor ZGK. – Nasz wieloletni plan remontów, opracowany i zatwierdzony przez radę, zawiera zapis, żebyśmy naszym mieszkańcom budowali nowe urządzenia, jeżeli na to nas stać. Musimy się także zajmować konserwacją i trzymaniem w ciągłej gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do dostawy wody i odbioru ścieków.

Mam tu na myśli stację uzdatniania wody, którą być może w przyszłym roku przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska uda się zmodernizować, bo ma już swoje lata. Modernizacja to dość wysokie koszty, z którymi sami byśmy sobie nie poradzili – podkreślił A. Bernat, który zapowiedział także remont i modernizację oczyszczalni ścieków. Na ten cel również będzie przeznaczone dofinansowanie zewnętrzne podparte wkładem własnym gminy.

Innym ważnym zadaniem dla ZGK w roku przyszłym ma być budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która pozwoli wpaść do kanalizacji ulicom Pszeniczna i Zbożowa.

Dyrektor Bernat zaznaczył, że w 2018 roku jednostka, którą kieruje, będzie się musiała zmierzyć z wypłaceniem odpraw emerytalnych dla kilku pracowników. Na to zostanie wydane blisko 100 tys. zł.

Na koniec A Bernat przekonywał radnych, że 6-procentowa podwyżka jest konieczna, żeby realizować bieżące cele i zadania. – Kiedy trzy lata temu w Drogomilu pojawiła się bakteria coli, to jeden z mieszkańców powiedział, że to go nie interesuje, że mieliśmy awarię. Powiedział wtedy, że mam tak zarządzać zakładem, żeby urządzenia były w ciągłej gotowości i żadnej bakterii ma nie być, bo bez wody nie da się żyć.

Oczywiście, ale pamiętajmy, że urządzenia nie są wieczne i mogą się popsuć. Ale jednocześnie pomyślałem wtedy, że faktycznie mieszkańcy oczekują jakości i  staram się te oczekiwania spełnić, dlatego uważam, że podwyżka jest uzasadniona – zakończył A. Bernat.

Przekonał 10 radnych, którzy byli „za”, jeden wstrzymał się od głosu, a czterech było przeciwnych podjęciu uchwały.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media