Miliony na tereny zielone

Jodłów, Lubięcin, Lubieszów i Nowe Żabno – to punkty, w których gmina zrealizuje warte ponad 4,6 mln zł projekty dotyczące rewitalizacji terenów zielonych. Na liście są np. modernizacja cypla i budowa amfiteatru

– Z uwagi na położenie oraz bogactwo jakie gmina posiada, jest to dla nas niezwykle ważne zadanie. Mamy bardzo wiele zaniedbanych terenów zielonych, których piękno wystarczy wydobyć właśnie przez ten projekt. Takich pomysłów i działań skierowanych na pozyskanie na to środków zewnętrznych, potrzebowaliśmy od dawna. Cieszy mnie wysokie II miejsce w konkursie. Ciężka praca, moja i mojego zespołu, zaowocowały wysoką punktacją i kwotą dofinansowania – mówi wójt Izabela Bojko.

Gmina wiejska potwierdziła niedawno otrzymanie 3,9 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4,6 mln zł. Z 15 startujących w konkursie ofert tylko cztery otrzymały wsparcie.

– Celem projektu jest właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego – zapewniające z jednej strony ochronę kapitału przyrodniczego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowa Sól, edukacja i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody – komentuje wójt gminy.

Rewitalizacja terenów zielonych składa się z kilku elementów. Pierwszy z nich to cypel w Jodłowie. Tu zadanie polega na m.in. budowie toalet z natryskami, drogi dojazdowej, ścieżek dla pieszych i rowerzystów, instalacji sprzętów małej architektury, jak altany, ławki, tablice informacyjne, leżaki, stojaki na rowery.

W Lubięcinie udostępniony mieszkańcom zostanie teren przy samym jeziorze. Powstanie tam np. amfiteatr z mała muszlą koncertową, widokowy pomost z zadaszeniem i ławkami, ścieżka dydaktyczna o tematyce ekosystemu wodnego.

Element trzeci to Lubieszów. Tu koncepcja zakłada pielęgnację drzewostanu zaniedbanego parku, budowę parkingu, instalację budek lęgowych dla ptaków, wytyczenie ścieżek. Przy stawie stanie podest widokowy drewniany z altaną i ławkami, będą też dwie drewniane kładki piesze nad suchymi rowami melioracyjnymi.

Zadanie ostatnie to modernizacja parku w Nowym Żabnie. Gęsto dziś zarośnięty teren zostanie uporządkowany poprzez m.in. wyznaczenie i utwardzenie ścieżek, instalację ławek, koszy, altany, karmników i budek lęgowych dla ptaków, nasadzenia nowej zieleni.

– Zupełnie nowymi pomysłami są inwestycje na cyplu w Jodłowie oraz w terenie wypoczynkowym nad Jeziorem Kochanowskim w Lubięcinie, który to gmina zakupiła od Poczty Polskiej w ubiegłym roku pod zagospodarowanie. Natomiast jeśli chodzi o parki w Lubieszowie oraz Nowym Żabnie, to w tym przypadku będzie to rewitalizacja zapomnianych miejsc, odtworzenie i pokazanie historii tych miejsc, tak aby znów mogli z nich korzystać mieszkańcy nie tylko powiatu nowosolskiego, ale również całego województwa lubuskiego – podsumowuje I. Bojko.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media