Pomyłki, przeoczenia i niedopatrzenia w urzędzie wójt Bojko

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w urzędzie gminy wiejskiej za 2018 rok. Efekt? W sumie wykryto ponad 20 uchybień

Kontrola inspektorów RIO w gminie rządzonej przez wójt Izabelę Bojko trwała od 7 stycznia do 16 kwietnia. „Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, prowadzenie rachunkowości, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego, zagadnienia dotyczące długu publicznego, udzielanie zamówień publicznych, rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji, gospodarkę mieniem komunalnym oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi” – wyliczają inspektorzy we wstępie 11-stronicowego raportu pokontrolnego.

Dalszą cześć artykułu przeczytasz w e-wydaniu „TK”

Mariusz Pojnar

Tel. 502 433 019 at m.pojnar@tygodnikkrag.pl
Aktualności, kronika
Mariusz Pojnar

Latest posts by Mariusz Pojnar (see all)

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *