Co z ul. Polną i Stypułowem?

– Czy trwający od lat i podzielony na etapy remont ul. Polnej w Kożuchowie dobiegnie końca? I czy PZD złoży wniosek do nowego programu wsparcia o dofinansowanie modernizacji drogi w Stypułowie? – pytał podczas sesji rady powiatu radny Henryk Dunas

Jednym z punktów zeszłotygodniowej sesji rady powiatu było przyjęcie informacji kierownika Powiatowego Zarządu Dróg o zadaniach zrealizowanych w roku poprzednim i zaplanowanych na rok bieżący. Korzystając z obecności na sali kierownika PZD Wiesława Starucha, radny kożuchowski Henryk Dunas zadał kilka pytań.

– Na wspólnej komisji omówiliśmy zadania wykonane przez PZD. Jesteśmy usatysfakcjonowani, ale mam jeszcze pytania i interpelacje. Gmina Kożuchów posiada największą sieć dróg, na które składają się trzy drogi wojewódzkie i drogi powiatowe w liczbie jedenastu, w tym sześć w samym mieście Kożuchów.

Moje pytanie brzmi – kiedy naprawione będą uszkodzenia w ul. Polnej w Kożuchowie oraz dokończona będzie budowa chodnika przy tej ulicy? Poniesiono koszty dokumentacji, wcześniej, za co bardzo dziękujemy, gmina dokończyła oświetlenie, dlatego ta podzielona na etapy inwestycja powinna być już dokończona – mówił H. Dunas.

Jedną z kolejnych poruszonych przez niego spraw była też modernizacja drogi w Stypułowie.
– Pojawiła się nowość w postaci Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku 2018.

Niepokoi, że termin składania wniosków mija 15 kwietnia, a zadania trzeba rozliczyć do końca roku, ale jeśli są szczere chęci, to można z tego skorzystać. Czy zarząd powiatu nie może wprowadzić do budżetu na ten rok dodatkowego zadania – dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Stypułowie i sięgnąć po dofinansowanie do remontu z tego właśnie programu? – zapytał radny Dunas.

W. Staruch udzielił odpowiedzi. – Ul. Polna sukcesywnie i w odcinkach jest remontowana, również jeśli chodzi o chodnik. W tym roku będziemy to kontynuować w miarę swoich możliwości – mówił kierownik PZD.

– Co do naboru i dokumentacji na Stypułów, to dokumentacji nie ma, a w związku z tym, że tylko do 15 kwietnia można składać wniosek o dofinansowanie, to nie będziemy mogli tego zrobić właśnie przez brak dokumentów – dodał.

We wspomnianych planach PZD na ten rok znajdziemy m.in.: przebudowy dróg w Radwanowie, Studzieńcu, odcinka między Czasławiem a Książem Śląskim, rozbudowę ul. Okrężnej i Starostawskiej w Nowej Soli czy też budowę ścieżki rowerowej między Nowym Żabnem a Nową Solą.

Artur Lawrenc

Artur Lawrenc

Tel. 508 100 130 at a.lawrenc@tygodnikkrag.pl
Aktualności, oświata
Artur Lawrenc

Latest posts by Artur Lawrenc (see all)

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *