Kiedy tyle samo znaczy więcej

Radni zagłosowali za restrukturyzacją części zadłużenia powiatu. Choć kwota kredytu nie wzrośnie, to przez rozłożenie rat na dodatkowe pięć lat i powstanie nowych kosztów obsługi kredytu do oddania są dodatkowe 4 mln zł. – Z kredytem w obecnym kształcie trudno byłoby normalnie funkcjonować – mówili radni

Starostwo powiatowe zdecydowało się na restrukturyzację znacznej części zadłużenia, które na koniec tego roku powinno wynosić ponad 38 mln zł. Restrukturyzacja odbędzie się przez tzw. subrogację, co oznacza, że zadłużenie jest przejmowane przez osobę trzecią, czyli inny bank, w którym powiat posiada kredyty.

– Kwota zadłużenia pozostanie bez zmian, zmieni się jedynie harmonogram spłaty kredytów. Subrogacji podlega zadłużenie w kwocie 29,2 mln zł. Dotychczasowe spłaty były ustalone do 2028 roku, po dokonaniu subrogacji harmonogram wydłuży się do roku 2033 – wyjaśnia skarbnik starostwa Ewa Matyla.

We wcześniejszym harmonogramie rocznych spłat kredytu widniały kwoty, jak np.: 2 mln zł w roku 2018; 3,3 mln – 2020; 4,5 mln – lata 2022-24; 5 mln zł – 2025; na koniec 1,2 mln w 2027 i 2 mln w 2028. W nowym, po restrukturyzacji, spłaty zaczynają się od kwot: 60 tys. zł w tym roku, 180 tys. w latach 2019-20 i 240 tys. w roku 2021. Później rata wynosi powyżej jednego miliona (2022-23), by od roku 2024 do 2033 powoli rosnąć od kwoty 2 do 2,8 mln zł.

– Powiat nowosolski nie może zaciągnąć kredytu konsolidacyjnego, gdyż musiałby on stanowić przychód budżetu. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych możliwość zaciągnięcia kredytu czy pożyczki bezwzględnie musi wynikać z zaplanowanych w uchwale budżetowej przychodów i związanych z nimi wydatków lub rozchodów. W roku bieżącym nie zaplanowano takich rozchodów, a wykorzystano możliwość subrogacji, która nie zwiększa przychodu i nie zmienia kwoty zadłużenia – wyjaśnia skarbnik E. Matyla.

Na obecne 29 mln zł zadłużenia składają się dwa kredyty: 19,2 mln zaciągnięte na restrukturyzację zadłużenia i 10 mln na pokrycie deficytu lat 2016 i 2017.
Na ostatniej sesji rady powiatu jednym z punktów głosowania była właśnie uchwała dotycząca subrogacji kredytu. Stosunkiem głosów 19 za i jeden głos wstrzymujący radni zgodzili się na zmianę, choć jeszcze przed głosowaniem podkreślali, że de facto zwiększa to obciążenia finansowe w skutek dłuższego czasu spłaty i wiążących się z tym dodatkowych kosztów kredytu.

– Uznajemy uchwałę za zasadną, ponieważ daje ona możliwość normalnego funkcjonowania – nie tylko administrowania zasobami, ale i inwestowania – mówił w imieniu klubu PSL Mirosław Olejniczak. – W podobnej sytuacji jest wiele samorządów w Polsce. Z jednej strony jest presja wykorzystania środków zewnętrznych, a z drugiej czasem zbyt na spokojnie podchodzi się do ich wydatkowania. Dodatkowo w praktyce tych pieniędzy nie ma tak wiele i co roku trzeba zmieniać wieloletnie prognozy finansowe. Zachęca się samorządy do korzystania ze środków zewnętrznych, a w praktyce stają się one coraz bardziej niedostępne – dodawał.

– Odczuwamy konsekwencje działań na różnych szczeblach władzy. Reforma samorządowa, oceniana jako jedna z najlepszych podczas transformacji, ulega teraz pogorszeniu, a szczególnie w kontekście powiatów, które mają ograniczony wpływ na wysokość dochodów własnych. Nakłada się na nas zadania, za którymi nie idą środki do ich pokrycia – mówił Jarosław Pilz. – Mamy świadomość, że rozłożenie spłaty długu spowoduje zwiększenie wysokości odsetek, a więc nasza dzisiejsza decyzja zmniejszy możliwości planowania wydatków w kolejnych czterech kadencjach. Z drugiej strony restrukturyzacja daje możliwość dalszego funkcjonowania starostwa w kolejnych kadencjach. Nie ma innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na tę uchwałę – dodał.

Andrzej Ziarek: – Przy rozmowie o finansach powinno się chłodno analizować. Zgadzam się z przedmówcami, natomiast zastanawia mnie, dlaczego informacja o restrukturyzacji pojawiła się dopiero miesiąc temu. Moglibyśmy mieć więcej czasu na analizę tej strategicznej uchwały. Trzeba ją podjąć, bo inaczej będzie trudno realizować nasze zadania w kolejnych kadencjach, tym bardziej że powiat w przeciwieństwie do gmin nie ma takich możliwości w pozyskiwaniu dochodów własnych.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media