Tyszkiewicz zrezygnował ze swoich funkcji

Wczoraj (tj. poniedziałek 28 maj) podczas obchodów Dnia Samorządowca prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz zrezygnował z pełnionych przez niego funkcji. – To protest przeciwko metodom zarządzania państwem, próbom marginalizacji samorządów przez rząd w 100-letnią rocznicę ich powstania – argumentował swą decyzję W. Tyszkiewicz

W poniedziałek do Filharmonii Zielonogórskiej zjechali się samorządowcy z całego województwa lubuskiego. Obchody Dnia Samorządowca uświetnili swą obecnością profesorowie uniwersytetów w Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze. Na spotkaniu pn. Niepodległa Samorządowa organizowanym przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego stawili się lubuscy parlamentarzyści – m.in. senator Waldemar Sługocki, posłanki Katarzyna Osos i Krystyna Skibińska, poseł Jacek Kurzępa, wojewoda lubuski Władysław Dajczak i marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Najliczniejszą grupę stanowili oczywiście przedstawiciele samorządów – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wraz ze swoimi współpracownikami.

Podczas gali część samorządowców otrzymała medale od prezydenta Andrzeja Dudy za wielotetnią pracę samorządową. Nagrodzonym włodarzem z naszego powiatu był wójt Siedliska Dariusz Straus.

Po części oficjalnej, podczas której podsumowana została praca samorządów i jej znaczenie dla rozwoju kraju, prezydent Warim Tyszkiewicz, który jednocześnie jest szefem Zrzeszenia, przekazał zebranym niespodziewane wieści.

– W proteście przeciwko metodom zarzadzania państwem, próbom marginalizacji samorządów przez rząd w 100-letnią rocznicę ich powstania w naszym kraju, składam rezygnację z pełnionych przeze mnie funkcji: prezesa Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego pełnionej od ośmiu lat, członka Zarządu Miast Polskich pełnionej od czterech lat, członka i współzałożyciela Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które skupia dziewięć organizacji lokalnych i blisko 700 miast, gmin, powiatów z całego kraju, a które powstało i zostało założone w Nowej Soli w roku 2013. Składam rezygnację z członkowstwa i zasiadania we wszystkich lubuskich radach i komitetach, co jest związane chociażby z pełnieniem funkcji prezesa Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, zasiadania w komitecie monitorujacym Regionalnego Programu Operacyjnego, w radzie ds. województwa lubuskiego, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Lubuskiej Radzie Innowacyjności, Lubuskiej Radzie Zdrowia, z funkcji członka Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich i wielu innych stowarzyszeń i instytucji, w których funkcjonowałem – zaczął swoje przemówienie W. Tyszkiewicz.

Podkreślił, że z funkcji prezydenta Nowej Soli nie rezygnuje, choćby miał ją pełnić społecznie.

– Nie ustąpię pola dla partyjnych namiestników, nie dam satysfakcji ludziom, dla których władza jest celem samym w sobie, a nie narzędziem do osiągnięcia celu, jakim powinien być rozwój Polski. W związku z rokiem wyborczym nie chcę, żeby moja ocena obecnej sytuacji w kraju zaszkodziła Zrzeszeniu, dlatego rezygnuję z pełnienia funkcji prezesa – powiedział W. Tyszkiewicz.

Czym się kierował w podjęciu tej decyzji? – Osłabieniem samorządu terytorialnego, poniżaniem samorządowców przez cięcia w wynagrodzeniach dla doraźnych partyjnych celów wizerunkowych, bez zachowania procedur, jakichkolwiek konsultacji społecznych wymaganych prawem, podkopywaniem wizerunku samorządowców przez przedstawicieli partii rządzącej, zadaniami przekazywanymi samorządom bez środków finansowych, dokładaniem zadań przy jednoczesnym ograniczaniu kompetencji, przejmowaniem instytucji będących do tej pory w kompetencji samorządu lokalnego, marginalizowaniem roli samorządu przez PiS, uchwalaniem źle przygotowanej nowelizacji kodeksu wyborczego, co uniemożliwi sprawne przeprowadzenie przyszłych wyborów, nieprzestrzeganiem europejskiej karty samorządu lokalnego – wyliczał prezydent Tyszkiewicz.

Przypomnniał, że Konstytucja jasno definiuje rolę samorządu, który powinien współuczestniczyć w rządzeniu w naszym kraju.

– My, samorządowcy, bardzo dużo pracy wykonujemy społecznie, kosztem naszych rodzin, kosztem naszego osobistego życia, wolnego czasu i nie pozwolę na to, żeby ktoś, kto jest oderwany od rzeczywistości, kto nigdy w życiu tak naprawdę nie pracował, a zarządza naszym krajem, poniżał samorządowców i decydował o naszym losie, losie naszych najbliższych, naszych rodzin. Naszym pracodawcą są mieszkańcy. Nie pozwolę na to, żeby zostało to zmienione i żeby namiestnicy partyjni decydowali o naszym losie – podsumował ostro W. Tyszkiewicz.

Prezydent wszystkie swoje funkcje, z których zrezygnował, pełnił społecznie. Będzie je sprawował do momentu, aż nie zostaną wyłonieni jego następcy.
– Dziękuję wszystkim za współpracę, ja się skupię tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim, na pracy w mieście, do którego wracam w imię tej misji, zostałem wybrany przez mieszkańców Nowej Soli do sprawowania tej funkcji i na tej pracy jedynie się skupię – zakończył W. Tyszkiewicz.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media