Wybiorą dyrektora szpitala

Rada powiatu powołała skład komisji, która jeszcze we wrześniu przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego

Niedługo przed końcem kadencji zarządu i rady starostwa powiatowego końca dobiegnie umowa z Bożeną Osińską, wieloletnią dyrektorką szpitala w Nowej Soli. W związku z tym rozpoczęły się prace zmierzające do powołania członków komisji konkursowej, która wskaże, kto będzie pełnił tę funkcję w latach kolejnych.
Starostwo korzystając z przysługującego mu prawa zgłosiło sześciu kandydatów: pięciu radnych – Jarosława Suskiego, Iwonę Brzozowską (jako przewodnicząca komisji), Andrzeja Ziarka, Mirosława Olejniczaka i Henryka Jatczaka oraz wypełniając formalny warunek obecności w składzie lekarza (który nie jest formalnie związany ze szpitalem) – doktora Juliana Hucko.

Przed głosowaniem radna Danuta Kubicka zapytała, czy w komisji nie mogą zasiąść członkini zarządu powiatu Łucja Wojewódzka i wicestarosta Przemysław Ficner, ale jak za chwilę wyjaśniono, byłoby to niezgodne z przepisami, gdyby członkowie zarządu, którzy zatrudniają dyrektora, sami go wybierali.

Zaproponowane kandydatury nie spotkały się ze sprzeciwem, ale zanim doszło do głosowania, istotną wątpliwość wyraził M. Olejniczak.

– Rozporządzenie ministra zdrowia mówi, że komisję powinno się powołać w terminie dwóch miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem, a umowa pani Osińskiej zakończy się 30 września. Nie jest to więc działania na podstawie tego rozporządzenia i stąd moja wątpliwość. Jaka jest podstawa powołania komisji już dzisiaj? – pytał radny.

Sytuację wyjaśniła mecenas Barbara Sienkiewicz. – Zapis rozporządzenia jest wątpliwy, bo sam minister wydawał do niego różne interpelacje, również odnoszące się do terminu końca kadencji dyrektora i konkursu na to stanowisko. Autor rozporządzenia sam stwierdził, że te dwa miesiące to nie jest termin i data początkowa, od której można przeprowadzać konkurs, a maksymalny czas na powołanie komisji – wyjaśniała B. Sienkiewicz. – Ważne jest, żeby zachować ciągłość w działalności podmiotu leczniczego i dlatego konkurs można przeprowadzić zanim zwolni się stanowisko dyrektora – dodała.

Mecenas Sienkiewicz przytoczyła również, że o doprecyzowanie rozporządzenia apelował Związek Miast Polskich. – W odpowiedzi minister kolejny raz stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, bo wykładnia rozporządzenia mówi o terminie maksymalnym – mówiła.

Z argumentacją zgodził się radny Józef Giemza. – Szpital w Nowej Soli działa bardzo dobrze, dlatego tym bardziej trzeba tę ciągłość zachować. Nasza kadencja się kończy, nie wiadomo, co będzie po wyborach i dlatego lepiej komisję powołać teraz i mądrze wybrać dyrektora – stwierdził radny.

Skład komisji konkursowej został przegłosowany przy trzech głosach wstrzymujących się. Siódmym jej członkiem będzie Wadim Tyszkiewicz, prezydent miasta, jako osoba wskazana przez Społeczną Radę Szpitala. Konkurs na dyrektora lecznicy zostanie przeprowadzony najpewniej w połowie września.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *