e-PIT w kilku kliknięciach

W tym roku wchodzi w życie pierwszy etap programu „Twój e-PIT”, dzięki któremu złożenie zeznania podatkowego jeszcze nigdy nie było tak proste. Zamiast długich wyliczeń i wypełniania kilku stron tabelek może wystarczyć zaledwie kilka kliknięć myszką, a wstępnie przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 trafi pod właściwy adres. Wśród zmian są też nowe terminy niektórych rozliczeń

W 2018 roku w Polsce liczba deklaracji złożonych drogą elektroniczną przekroczyła już 11 milionów, co stanowi blisko dwie trzecie podatników. Teraz liczba ta może jeszcze urosnąć, ponieważ w tym roku wprowadzona jest nowa usługa pod nazwą „Twój e-PIT”, która umożliwi przesłanie wstępnie wypełnionego już zeznania podatkowego, podobnie jak ma to miejsce w większości krajów Europy.

Wystarczą dwa kliknięcia

– Polacy wybrali elektroniczne składanie PIT-ów. Wciąż jednak coroczne rozliczenie wymaga od nich wypełniania wniosków lub deklaracji. Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej możemy to zmienić. Tak, by to urząd wypełniał zeznanie i udostępniał podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia. Tak powstała idea nowej usługi „Twój e-PIT”. Już w 2019 r. KAS (przy rozliczeniach za 2018 r.) przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W praktyce oznacza to, że blisko 50 proc. osób fizycznych będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. Równocześnie w każdym przypadku do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1 proc. – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Usługa e-PIT dostępna będzie od 15 lutego do 30 kwietnia i nie jest obowiązkowa. To podatnik podejmie decyzję, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy samodzielnie wypełni i złoży zeznanie podatkowe. Dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (składających m.in. PIT-36, PIT-36L) e-PIT będzie dostępny od rozliczeń za 2019 r.

***

Nowy termin przesłania informacji przez płatnika do urzędu skarbowego – PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R – wyłącznie elektronicznie.

Płatnicy będą zobowiązani przekazać informacje urzędom skarbowym do końca stycznia 2019 r. – z końca lutego na koniec stycznia. Bez zmiany został natomiast termin przekazywania ww. informacji/rozliczeń podatnikom – nadal jest to koniec lutego roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem ww. terminów obowiązek przesłania informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Przesyłanie ww. informacji urzędom skarbowym nastąpi wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej począwszy od rozliczeń za 2018 r. Dotyczy to również deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1R. Jest to zmiana istotna dla płatników sporządzających informacje/deklaracje dla nie więcej niż pięciorga podatników. Płatnicy ci przed nowelizacją mogli bowiem składać informacje/deklaracje urzędom skarbowym w formie dokumentu pisemnego.

Zmiany w terminach składania rocznych zeznań podatkowych

Wprowadzenie nowej usługi polegającej na wypełnianiu zeznań podatkowych za podatników spowodowało konieczność wprowadzenia terminu początkowego na składanie rocznych zeznań PIT dla podatników, którzy nie skorzystają z nowej usługi, czyli przygotowanego przez KAS zeznania podatkowego.

Począwszy od rozliczeń za 2018 r., zeznania PIT-37 podatników osiągających dochody (przychody) wyłącznie za pośrednictwem płatników (np. zakładów pracy) i PIT-38 będą składane w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (przy czym zeznania złożone przed dniem 15 lutego będą traktowane jako złożone w dniu 15 lutego).

Zeznania PIT-28 jeszcze za 2018 r. będą składane na starych zasadach, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Natomiast począwszy od 1 stycznia 2019r. będą składane w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym (zeznania złożone przed początkiem terminu będą uznawane za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym). Dla tych podatników KAS również przygotuje i udostępni za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie PIT-28.

Wskazanie numeru rachunku bankowego w zeznaniu

Jeżeli z zeznania będzie wynikała nadpłata, podatnik w tym zeznaniu będzie mógł wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek będzie aktualizował poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Złóż zeznanie elektronicznie – nadpłatę PIT dostaniesz dwa razy szybciej

W związku z wprowadzeniem początkowego terminu na składanie rocznych zeznań PIT ustawa nowelizująca skróciła termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni. Warunkiem jest jednak, aby ww. zeznanie zostało złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku niedopłaty podatku nastąpi automatyczne przekierowanie do bankowości elektronicznej.

W Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli udostępnione zostaną stanowiska komputerowe w celu umożliwienia zainteresowanym złożenia/sprawdzenia zeznania.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media