„Ognista pułapka” w Żukowie

ŻUKÓW/NOWE MIASTECZKO Tak nazwano ćwiczenia taktyczno-bojowe, które odbyły się w sobotę w Żukowie. – Głównym celem ćwiczeń było nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działań ratowniczych – mówi Sławomir Ozgowicz z nowosolskiej straży pożarnej

W sobotę w Żukowie koło Nowego Miasteczka, na terenie byłego zakładu fabryki mebli Zefam, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe pn. „Ognista pułapka”. W ćwiczeniach udział brały jednostki OSP włączone do KSRG oraz kilka wytypowanych spoza KSRG.

Głównym celem ćwiczeń było nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych, z naciskiem na podawanie środków gaśniczych, stosowanie wentylacji, a także obserwacji zjawisk towarzyszących rozprzestrzenianiu się pożaru w przestrzeniach zamkniętych.

– Następnym celem ćwiczeń było przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji działań gaśniczych, w tym współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z przedstawicielami Lasów Państwowych oraz zaopatrzenia wodnego podczas pożarów na obszarach leśnych, a także przetłaczania i przepompowywania wody do celów gaśniczych. Kolejnym bardzo ważnym elementem ćwiczeń było usystematyzowanie wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia, poparzonym lub urazowym – opowiada st. kpt. Sławomir Ozgowicz, z-ca komendanta powiatowego PSP w Nowej Soli.

Druhowie OSP biorący udział w ćwiczeniach zorganizowanych w formie warsztatów mieli okazję naocznie zaobserwować swobodny rozwój pożaru od momentu jego zaistnienia, a także zapoznać się z wewnętrznymi i zewnętrznymi jego oznakami w postaci wzrostu temperatury, promieniowania cieplnego, rozkładu produktów spalania, a także zaobserwować towarzyszące podczas gaszenia zjawiska – schładzanie strefy podsufitowej, operowanie prądami gaśniczymi oraz ich skuteczność. Ćwiczący mieli okazję również zobaczyć, jak rozkłada się dym w palącym się pomieszczeniu oraz nauczyć się skutecznego oddymiania pomieszczeń przy pomocy agregatów oddymiających obserwując efekty poszczególnych systemów wentylacji.

– Dzięki takim nowatorskim ćwiczeniom w znacznym stopniu podnosi się stan wyszkolenia ratowników, który to będzie skutkować większym profesjonalizmem podczas prowadzonych działań ratowniczych, a tym samym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powiatu – zaznacza st. kpt. Ozgowicz.

Mariusz Pojnar

Mariusz Pojnar

Tel. 502 433 019 at m.pojnar@tygodnikkrag.pl
Aktualności, kronika
Mariusz Pojnar
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *