Sesja bardzo uroczysta

Uchwalenie budżetu, odznaczenia za wieloletnie pożycie małżeńskie, nadanie tytułu honorowego obywatela i zmiany herbu oraz flagi – kilka wyjątkowo uroczystych punktów wydarzyło się na ostatniej sesji rady gminy

Posiedzenie rady zaczęło się od wręczenia odznaczeń od prezydenta Andrzej Dudy państwu Zofii i Józefowi Duckim, którzy zasłużyli sobie na to wyróżnienie wyjątkowo długim, bo 50-letnim już czasem szczęśliwego małżeństwa.

W związku z tym, że w noc sylwestrową gmina będzie na rynku świętować skuteczne odzyskanie praw miejskich dla Otynia (w 1945 r. wskutek polityki władz komunistycznych walczących z burżuazją i mieszczaństwem Otyń stracił prawa miejskie, choć posiadał je od 1329 roku, czyli przeszło cztery wieki przed Nową Solą), głosowano też nad ustanowieniem nowej flagi i herbu Otynia. W nawiązaniu do historii na fladze mamy kolory: biały, zielony i czerwony, a na herbie nawiązującym do jego wizerunku z XVI wieku rycerza w zbroi, stojącego na szczycie wieży i gotowego do rzutu kamieniem.

Kolejnym punktem było nadanie tytułu honorowego obywatela gminy Otyń. Po Stanisławie Tomczyszynie, wicemarszałku województwa lubuskiego, wyróżnienie to otrzymał nieobecny na sesji Stanisław Józwa. Urodzony w 1934 roku mieszka w tej miejscowości od 1945 roku. Pracował jako nauczyciel w szkole w Otyniu i Bobrownikach, był też kierownikiem i zastępcą dyrektora. Pełnił wiele funkcji społecznych w np.: Związku Harcerstwa Polskiego, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Lidze Obrony Kraju, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. S. Józwa odebrał wiele odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznakę Przyjaciela Dziecka i wiele, wiele innych. Organizował rajdy rowerowe, wycieczki górskie, jest autorem wielu przewodników po gminie Otyń i powiecie nowosolskim.

Na czwartkowej sesji radni zagłosowali za wejściem w życie uchwały budżetowej na rok 2018. Plan zakłada dochody gminy w wysokości 31,1 mln zł i wydatki na poziomie 34,1 mln. Ponad trzymilionowy deficyt będzie pokryty kredytem.

– Gdy zaczynaliśmy w 2014 roku, zadłużenie wynosiło 5,4 mln zł. Wiedząc o tym jakie czekają nas inwestycje i że zmniejszono nam subwencję oświatową o 1,5 mln zł, byliśmy tą kwotą przerażeni. Mimo to zrobiliśmy naprawdę dużo, a dług na koniec roku 2017 będzie wynosił 1,8 mln zł, więc mamy bardzo dobrą zdolność kredytową – mówiła przed głosowaniem wójt Barbara Wróblewska.

13 radnych głosowało za uchwałą, jedna osoba – Renata Kempa się wstrzymała. – Wstrzymałam się ze względu na zaciągane kredyty – mówiła potem R. Kempa.

Jak mówi wójt Wróblewska, najważniejszymi inwestycjami na rok 2018 są: drugi etap ul. Kościuszki biegnącej przez Otyń i budowa ul. Ogrodowej przy Konradowie (3,5 mln zł, 50 proc. dofinansowania ze schetynówki). – Ul. Ogrodowa będzie miała ponad kilometr, powstanie tam odwodnienie, oświetlenie i chodniki ze ścieżkami rowerowymi. Chcemy też naprawiać inne drogi, kompleksowo (z remontem dachu i elewacji) zrobić świetlicę w Ługach (350 tys. zł). Przy przedszkolu chcemy zrobić żłobek. Wniosek zaakceptował wojewoda, w lutym powinna być decyzja ministerstwa.

Liczymy na 1,2-1,3 mln zł wsparcia z ponad 2 mln wartości inwestycji – zapowiada B. Wróblewska.
– Przez trzy lata spłaciliśmy blisko 4,5 mln zł kredytu. Teraz możemy zaciągnąć nowe zobowiązania, co do których liczymy, że będą wkładem własnym do remontowanych dróg. Chcielibyśmy np. wymienić nawierzchnię drogi w Bobrownikach w okolicy przystanku i kaplicy. Poza tym myślimy o placach zabaw wraz z plenerowymi siłowniami w Ługach i Bobrownikach – dodaje wójt.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media