Wotum bez dyskusji

Najważniejsza w tej części roku sesja rady gminy przebiegła spokojnie. Ani wotum zaufania, ani absolutorium nie wzbudziły dyskusji. Więcej słów padło na temat problemów z wodą

Z raportem o stanie gminy w 2018 roku rada zapoznała się już wcześniej, dlatego burmistrz Barbara Wróblewska na sesji przedstawiła tylko sentencję dokumentu, który po zmianie przepisów każdy włodarz musi przedstawić radzie do końca maja bieżącego roku.

– Raport podsumowuje m.in. realizację strategii gminy i wykonanie uchwał. To zbiór informacji stanowiących wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną i obraz zrealizowanych działań. Raport daje podstawy do analizy poziomu rozwoju gminy, zmian, trendów i oceny potencjału – mówiła B. Wróblewska.

Jak dodała burmistrz dokument dowodzi, że gmina Otyń rozwija się w sposób zrównoważony, a standard życia rośnie. – Zwiększa się atrakcyjność kulturalna, turystyczna i społeczna gminy. Ważnym czynnikiem rozwoju są zrealizowane inwestycje. Na wiele pozyskaliśmy dodatkowe źródła finansowania i zaoszczędziliśmy pieniądze, które mogliśmy efektywnie wykorzystać przy kolejnych. Wybudowano i zmodernizowano wiele dróg, ścieżek rowerowych i oświetlenia w mieście i na terenach wiejskich, inwestowano w infrastrukturę społeczną, sportową, rekreacyjną i kulturalną. Zrealizowano wiele programów aktywizujących poszczególne grupy mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, środowisk wymagających wsparcia i osób starszych – podsumowała B. Wróblewska.

Dalszą cześć artykułu przeczytasz w e-wydaniu “TK”

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media