Święto Wojska Polskiego

Po raz trzeci od rozformowania w 1998 roku 13. Pułku Zmechanizowanego zorganizowano w dniu w Kożuchowie Obchody Święta Wojska Polskiego

Organizatorami tegorocznego święta byli: Burmistrz Kożuchowa, Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego i Centrum Kultury ”Zamek”.

Uroczystości przebiegały w trzech etapach. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji Święta Wojska Polskiego w Kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej, celebrowana przez proboszcza parafii księdza Roberta Węglewskiego. We Mszy Świętej wzięli udział zaproszeni goście, samorządowcy, członkowie Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego, społeczeństwo miasta i poczty sztandarowe wystawione przez Koło ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kożuchowie, Ochotnicze Straże Pożarne z Kożuchowa, Stypułowa i Mirocinie Górnego, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie. Mszę Świętą uświetniła kompania honorowa Wojska Polskiego wystawiona przez 11 Batalion Dowodzenia z Żagania.

Po zakończonej uroczystości religijnej Burmistrz Kożuchowa, delegacje Rady Miasta, Państwowej Straży Pożarnej, Policji Państwowej i Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego udały się pod Tablicę Pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy służących w Kożuchowie w latach 1946-1998, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Ceremonię uświetnił posterunek honorowy wystawiony przez Samodzielną Jednostkę Strzelecką „Strzelec” z Nowej Soli oraz poczty sztandarowe Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

O godzinie 13.30 rozpoczął się piknik wojskowy dla kombatantów i weteranów, członków i sympatyków Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego i ich rodzin oraz osób zaproszonych w Centrum Kultury „ Zamek”. Prezes Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13 Pułku Zmechanizowanego ppłk Sylwin Andrzej Jarosz powitał dostojnych gości Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzynę Osos, Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska, przedstawiciela Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna, radnego powiatowego Henryka Dunasa, Prezesa Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, radną wojewódzką Natalię Pawlak, Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, radnego powiatowego Zygmunta Muszyńskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Ireneusza Drzewieckiego, Dyrektora Centrum Kultury „Zamek” Urszulę Stochel Matuszak, Pełnomocnika burmistrza Kożuchowa ds. obchodów 100-lecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, radną miejską Barbarę Brzezińską, Przedstawiciela Dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego płk dr Mirosława Szweda, ppłk Grzegorza Zająca, Wiceprezesa LZW ZŻWP ppłk Alfreda Hajdułę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli mł. bryg. Czesława Młynarczyka, Komendanta Komisariatu Policji w Kożuchowie podinspektor Ewę Rotarską, Przewodniczącego Rady Fundatorów Lubuskiej Fundacji im. Paderewskiego, Kasztelana Zamku w Broniszowie Cezarego Lusińskiego , Zarząd Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Eden w osobach Prezesa Zarządu Małgorzaty Pinczewskiej i Zastępcy Prezesa Małgorzaty Nitka oraz członków Koła ZZWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego z Prezesa Honorowym Koła ppłk Tadeuszem Królem .

Święto Wojska Polskiego było okazją do wręczenia członkom koła i sympatykom kożuchowskich związkowców odznaczeń i wyróżnień. Za wybitne zasługi poniesione w realizacji celów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Krzyżem Złotym ZŻWP z Gwiazdą odznaczono st. chor. szt. Władysława Rwersa. Srebrnym Krzyżem ZŻWP odznaczono Pawła Jagaska, Brązowym Krzyżem ZŻWP odznaczono Katarzynę Osos, Natalię Pawlak, Urszulę Stochel Matuszak i mjr Roman Brymorę. Odznaki Honorowe ZŻWP otrzymali mjr Bogusław Janiszewski, ppor Romuald Baranowski, st. chor. szt. Andrzej Wolny, st. chor. szt. Wojciech Malinowski, chor. Wiesław Poterała i st. kpr. Zenon Karpiński. Złotym Medalem „XXXV- Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” odznaczono Barbarę Brzezińską. Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego nadało dla: ppłk Sylwina Andrzeja Jarosza, ppłk Tadeusza Króla, kpt. Władysława Rompalskiego, por. Tadeusza Dziechciarza , st. chor. szt. Andrzeja Wolnego, chor. Wiesława Poterały Odznaką Pamiątkową „Krzyż 25-Lecia Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku”. Wyróżniono „Medalem Pamiątkowym XXXV- Lecia Koła” płk Ryszarda Buchtę i Zdzisława Szukiełowicza . Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek uhonorował Prezesa Zarządu Koła ppłk Sylwina Jarosza pismem okolicznościowym.

Pamiątkowe tabliczki jubileuszowe wręczono dla płk Ryszarda Buchty i mjr Bogusława Janiszewskiego. Koło uhonorowało tabliczką pamiątkową Czesława Młynarczyka z okazji mianowania na stopień młodszego brygadiera.

Wyróżniono członków mistrzowskiej drużyny strzeleckiej st. chor. szt. Gerarda Półtoraka, st. chor. szt. Stanisława Jedlińskiego, chor. Wojciecha Poterałę i sierż . Jana Stefaniaka w podziękowaniu za osiągnięte sukcesy. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek za godne reprezentowanie i promocję Miasta i Gminy Kożuchów wyróżnił drużynę strzelecką Koła i st. chor. szt. Gerarda Półtoraka tabliczkami pamiątkowymi. Prezes Banku Spółdzielczego w Kożuchowie Natalia Pawlak ufundowała dla członków drużyny okolicznościowe upominki.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Osos, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, , Przewodniczący Rady Miasta Ireneusz Drzewiecki, Wiceprezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Alfred Hajduła. Koło otrzymało list gratulacyjny od Prezesa LZW ZŻWP gen. bryg. Aleksandra Bortnowskiego, życzenia od Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej płk Stefana Kozaka oraz ppłk Tadeusza Podgórskiego, żołnierza 38 Pułku Piechoty i 38 Pułku Zmechanizowanego w latach 1950 -1968.

Uczestnicy pikniku bawili się do późnych godzin popołudniowych w tym podczas koncertu zespołu BODZIO DANCE. Najmłodsi bawili się pod kierunkiem i opieką animatorów BAJKO PARTY. Profesjonalnym prowadzeniem pikniku zajęli się Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” Urszula Stochel Matuszak i Wiceprezes Zarządu Koła im. 13 Pułku Zmechanizowanego mjr Wiesław Brzeziński. Organizację pikniku wsparły Drukarnia ROL-PEX z Nowej Soli, Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, firma Jarzyny Meyer z Kożuchowa

Sylwin Andrzej Jarosz

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content