Cztery wizje na rozwój gminy

W związku z wyborami samorządowymi zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów ubiegających się o stanowisko burmistrza Kożuchowa o przedstawienie swojego programu

Podaliśmy dodatkowo cztery tematy pomocnicze, które powstały na podstawie rozmów z mieszkańcami gminy Kożuchów. Uwzględnienie ich w wypowiedzi kandydata nie było jednak obowiązkowe: 1. Rozwój gospodarczy w kontekście funkcjonowania strefy przemysłowej i poziomu bezrobocia w gminie Kożuchów; 2. Zrównoważone inwestycje na terenie miasta i w sołectwach czy może inny pomysł na podział pieniędzy na linii: miasto–wioski; 3. Stan kamienic, zwłaszcza w obrębie murów obronnych. Szansa czy przeszkoda w działaniach promocyjnych; 4. Funkcjonowanie Centrum Kultury ZAMEK w Kożuchowie. Kontynuacja czy czas na głębsze zmiany.

Przyznajemy, że nie było łatwo. W międzyczasie jeden z kandydatów wystąpił do mediów z propozycją zorganizowania debaty. Wygląda na to, że teraz do niej nie dojdzie, tym bardziej zachęcamy do lektury!

Paweł Jagasek – KWW-Paweł Jagasek

Dziękuję za cztery lata współpracy, ciężka, konsekwentna praca przynosi efekty.

Mój program wyborczy to: 1. Intensyfikacja działań mających na celu rozwój gospodarczy gminy Kożuchów: A) łatwiejszy dojazd do strefy przemysłowej, B) stała współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami; 2. Bezpieczna podróż po gminie Kożuchów: A) bezpieczny dojazd do miejscowości wiejskich, D) instalacja prewencyjnego systemu bezpieczeństwa na drogach w postaci radarowych wyświetlaczy prędkości, C) ścieżki rowerowe; 3. pomocowe dla mieszkańców naszej gminy: A) dotacje do wspólnot mieszkaniowych, B) dotacje do budowy odstojników i oczyszczalni ekologicznych, C) dotacje do wymiany pieców na ekologiczne; 4. Promocja miasta i gminy: A) Dni Kożuchowa, B) Turniej Rycerski, C) Koncerty Henrykowskie, d. Gala Cosuchovia Dance, E) Święto Jabłka; 5. Turystyka, Sport i Rekreacja w Gminie Kożuchów: A)stworzenie miejsc zabawy i wypoczynku dla młodzieży na terenach wiejskich, B) stadion lekkoatletyczny, 6. Gmina przyjazna mieszkańcom: A) dostosowanie komunikacji do potrzeb mieszkańców w ramach spółki Subbus, B) kontynuacja inwestycji oświetleniowych w naszej gminie, C) zagospodarowanie Parku Poniatowskiego, D) kożuchowski budżet obywatelski, E) zwiększony zakres konsultacji społecznych w sprawach istotnych dla mieszkańców; 7. Stała współpraca z sołtysami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego; 8. Stworzenie Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów w naszej Gminie; 9. Partnerska współpraca z wszystkimi szczeblami samorządu i miastami partnerskimi.

Marcin Jelinek – KWW Marcina Jelinka

Podstawą rozwoju gminy musi być silna gospodarka. Ostatnie lata zostały całkowicie zmarnowane przez burmistrza. Moim priorytetem będą duże inwestycje w strefę ekonomiczną i nowe tereny inwestycyjne. Tylko tym sposobem możemy zapewnić gminie Kożuchów stabilność finansową, a mieszkańcom dobrze płatną pracę.

Radykalna zmiana musi nastąpić również wobec USKOM-u. Likwidacja USKOM-u nie oznacza likwidacji wodociągów, kanalizacji, usług wywozu śmieci czy też likwidacja zarządcy budynków komunalnych. Tym będzie w dalszym ciągu zajmowała się gmina. Likwidacja USKOM-u to szansa na to, aby pozbyć się układów politycznych z naszej spółki. Również CK Zamek wymaga kompleksowej przebudowy zarówno w zakresie zarządzania, jak i zadań, jakie ma spełniać.

Obecna atmosfera, zwolnienia oraz sprawy sądowe są dla mnie nie do przyjęcia. Pomimo wielu zapewnień tereny wiejskie są dalej pomijane, a niektóre wsie wręcz marginalizowane. Specyfika naszej gminy jest taka, że tych miejscowości mamy bardzo dużo. Jednak to rolą burmistrza jest tak dysponować środkami, by był to rozwój zrównoważony. Każda z miejscowości wiejskich ma swoją specyfikę, inwestycje w nich trzeba dopasować do aktualnych potrzeb ich mieszkańców. Muszą powstawać nowe mieszkania, trzeba remontować kamienice.

Mam świadomość ograniczonych środków w budżecie, dlatego chcę rozwoju stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Trzeba dać im wsparcie merytoryczne, prawne i księgowe po to by, mogły pozyskiwać środki na rozwój.

Paweł Mrowiec – KW Prawo i Sprawiedliwość

Program wyborczy: Dzisiaj słyszę: „Paweł, dlaczego PiS?”

Przy zadłużeniu budżetu, realizacja planów będzie trudna. Kożuchów może jednak liczyć na wsparcie dla samorządów, gdzie wygrają kandydaci tej partii. Chodzi także o strategicznego inwestora z sektora państwowego, co zapewni pracę dla mieszkańców i rozwój gospodarczy.

Jako osoba bezpartyjna widzę, że obecny burmistrz stoi w nerwowym rozkroku. Wcześniej był członkiem PiS, a teraz kieruje powiatową PO. Inwestycje w sołectwach są niezbędne. Powstaną świetlice w Cisowie, Książu Śląskim, Mirocinie Średnim. Ścieżki rowerowe połączą: Mirocin Górny – Mirocin Dolny – Mirocin Średni, Czciradz – Solniki – Lasocin, Radwanów – Broniszów.

Opłakany stan kamienic oznacza remonty przynajmniej pięciu kamienic rocznie. Na szklane dachy, psujący się zegar, trawę, kwiatki i rabatki zawsze będzie czas. Pieniądze i wsparcie rządowe to klucz do sukcesu gospodarczego „teraz”.

Konieczne jest obniżenie stawek za wodę i ścieki. Do Kożuchowa powinna wrócić filia Powiatowego Urzędu Pracy i wydział komunikacji. Biblioteka wymaga doinwestowania, by stała się nowoczesną książnicą, a konsekwencją bogatej historii naszego miasta musi być muzeum, by eksponaty tutaj odkryte pozostały w Kożuchowie.

CK „Zamek h jest jak gorący kartofel. To kolejny dowód niedojrzałości obecnej władzy w sprawach personalnych, gdzie decyduje opcja PO. Ludzie mają głosować, a rządzić ma Platforma. Ja stawiam na dialog, bo ludzie dają mi siłę! Z realizacji proszę mnie rozliczyć w 2023 roku.

Jacek Niezgodzki – KWW Jacka Niezgodzkiego

Program wyborczy: 1. Obniżenie wysokich stawek cen za wodę; 2. Remont i modernizacja sieci wodociągowej; 3. Poprawa jakości wody; 4. Kontynuacja programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni, bądź zbiorników zamkniętych w zależności od danego terenu; 5. Dbałość o jakość powietrza poprzez stworzenie programu wymiany pieców; 6. Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu środków na odnawialne źródła energii oraz termomodernizację obiektów; 7. Rewitalizacja starówki; 8. Gospodarne zarządzanie finansami Gminy, pozyskiwanie środków zewnętrznych; 9. Dynamiczny rozwój strefy przemysłowej; 10. Rozbudowa sieci gazu w całej gminie; 11. Budowa parkingów w szczególności na osiedlach i cmentarzach; 12. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców – poprzez budowę zwalniaczy, posadowienie luster oraz oświetlenia na przejściach dla pieszych; 13. Duże zaangażowanie w celu budowy obwodnicy Kożuchowa; 14. Budowa chodników w szczególności w miejscach niebezpiecznych; 15. Remont, budowa dróg głównych, dojazdowych – w dużej mierze systemem gospodarczym; 16.

Starania o budowę stacji pomiarowej systemu monitoringu suszy – SMSR. Współpraca z gminami sąsiednimi; 17. Budowa kąpieliska miejskiego wraz z plażą na zasadzie partnerstwa gminno–prywatnego; 18. Budowa i remont świetlic wiejskich; 19. Promocja produktów i wyrobów lokalnych; 20. Wspieranie gospodarstw rolnych jak również ekologicznych poprzez promocję zdrowego żywienia; 21. Utrzymanie wszystkich placówek oświatowych oraz stworzenie stołówek w placówkach, w których ich brakuje – stop dla cateringu w przedszkolach i szkołach.

Opracował Józef Piasecki

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

One thought on “Cztery wizje na rozwój gminy

  • 13 października 2018 at 20:14
    Permalink

    Śmiech na sali z tymi kandydatami. Kożuchów nigdy nie miał i prawdopodobnie mieć nie będzie dobrego burmistrza. Kiedyś myślałem że Strzymiński coś da rade zrobić ale w przedbiegach odpadł.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content