Święto Wojska Polskiego

Po raz czwarty od rozformowania w 1998 roku 13. Pułku Zmechanizowanego zorganizowano w dniu 15 sierpnia 2019 roku w dawnym garnizonie Kożuchów Święto Wojska Polskiego. Organizatorami święta byli: burmistrz Kożuchowa, Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego i Centrum Kultury ”Zamek”

Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji Święta Wojska Polskiego w Kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej celebrowana przez proboszcza parafii księdza Roberta Węglewskiego , w której udział wzięli zaproszeni goście, członkowie Koła ZŻWP im. 13. Pułku Zmechanizowanego, społeczeństwo oraz poczty sztandarowe wystawione przez Urząd Miasta Kożuchów, Koło ZŻWP im. 13. Pułku Zmechanizowanego, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kożuchowie, Ochotnicze Straże Pożarne z Kożuchowa i Stypułowa , Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie i Koło Łowieckie „Sokół” z Kożuchowa. Uroczystość uświetniła kompania honorowa Wojska Polskiego wystawiona przez 2. Dywizjon przeciwlotniczy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, którą dowodził kpt. Paweł Pacek. Dowódcą pocztu sztandarowego Wojska Polskiego był st. chor. szt. Tomasz Kaźmierski.

Po zakończonej uroczystości religijnej burmistrz Kożuchowa, delegacje Rady Miasta, delegacje jednostek wojskowych 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego i 11 Batalionu Dowodzenia, Państwowej Straży Pożarnej , Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego udały się na teren byłej jednostki wojskowej pod Tablicę Pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy służących w Kożuchowie w latach 1946-1998 oraz Tablicę Pamiątkową poświęconą twórcy Niepodległego Państwa Polskiego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Ceremonię uświetniły posterunki honorowe wystawione przez 2. Dywizjon przeciwlotniczy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz poczty sztandarowe Urzędu Miasta Kożuchów oraz Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego.

O godzinie 14.00 rozpoczęła się uroczysta akademia w Centrum Kultury „ Zamek”. Prezes Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego ppłk Sylwin Andrzej Jarosz powitał dostojnych gości: panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzynę Osos, burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska, radnego powiatowego Zygmunta Muszyńskiego , komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli mł. bryg. Czesława Młynarczyka, przewodniczącego Rady Miasta Ireneusza Drzewieckiego, wiceprzewodniczącą Rady Miasta panią Barbarę Brzezińską, radnych Rady Miasta, panią prezes Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Natalię Pawlak, panią dyrektor Centrum Kultury „Zamek” Annę Kulczycką, wiceprezesa Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Edwarda Markiewicza, przedstawiciela dowódcy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego płk dr Mirosława Szweda, mjr Roberta Prażaka, przedstawiciela dowódcy 11 Batalionu Dowodzenia ppłk Dariusza Lesiuka, por. Michała Krukowskiego, właściciela Drukarni ROL-PEX w Nowej Soli Michała Samotyję, panią prezes zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Eden Małgorzatę Pinczewską, panią prezes zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kożuchowie Ewę Poterałę, przedstawicielkę firmy Jarzyny Meyer panią Ewę Terlikowską, przedstawiciela Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koła w Żaganiu st. sierż. szt. Feliksa Murawskiego oraz członków Koła ZZWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego.

Święto Wojska Polskiego było okazją do wręczenia członkom koła i sympatykom kożuchowskich związkowców odznaczeń i wyróżnień. Za zasługi poniesione w realizacji celów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczono: Krzyżem Złotym ZŻWP z Gwiazdą ppłk Tadeusza Króla, Złotym Krzyżem ZŻWP ppłk Sylwina Andrzeja Jarosza, Srebrnym Krzyżem ZŻWP mł. chor. Antoniego Żebryka, Brązowymi Krzyżami ZŻWP mjr Wiesława Brzezińskiego, mjr Lesława Urbanowskiego, mjr Bogusława Janiszewskiego, st. chor. szt. Andrzeja Wolnego, chor. Wiesława Poterałę i mł. chor. Stanisława Strużyńskiego, Odznakami Honorowymi” Za zasługi dla ZŻWP” st. chor. szt. Mieczysława Pietrzaka, st. sierż. Dawida Kulisia, st. szer. Piotra Mulawę.

Za wybitne zasługi poniesione w pracy społecznej na rzecz Koła im. 13 Pułku Zmechanizowanego, Medalem Za Zasługi Dla Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13 Pułku Zmechanizowanego odznaczono: mjr Tadeusza Orłowskiego, Pawła Jagaska, Barbarę Brzezińską, Natalię Pawlak, Ewę Terlikowską, kpt. Edwina Dundelskiego, por. Michała Samotyję i st. chor. szt. Stanisława Jedlińskiego.

Za zasługi w działalności społecznej organizacje pozarządowe odznaczyły st. chor. szt. Mieczysława Pietrzaka Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Oficerskim św. Jana Nepomucena.
W uznaniu za osiągnięte sukcesy pani Prezes Banku Spółdzielczego w Kożuchowie Natalia Pawlak ufundowała dla członków drużyny strzeleckiej st. chor. szt. Stanisława Jedlińskiego, sierż. Jana Stefaniaka i szer. Mateusza Kuźmicza okolicznościowe upominki.

Okolicznościowe przemówienia wygłosiła pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Osos. Koło otrzymało życzenia od pani marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, płk Ryszarda Buchty, byłego szefa sztabu 13. Pułku Zmechanizowanego oraz ppłk Tadeusza Podgórskiego, żołnierza 38 Pułku Piechoty i 38 Pułku Zmechanizowanego w latach 1950 -1968.

Święto to także zabawa, której w Kożuchowie nie zabrakło . Występ zespołu „ Nietkowianki” spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonej publiczności. Po wielu latach można było delektować się smakiem oryginalnej żołnierskiej grochówki serwowanej przez wojskowych kucharzy bezpośrednio z kuchni polowej. Pokaz statyczny i poczęstunek zapewnili 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy z Krosna Odrzańskiego oraz batalion logistyczny 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska.

Pokazem statycznym kierował st. chor. szt. Mieczysław Pietrzak. Najmłodsi bawili się pod kierunkiem i opieką pani Marty Bednarek. W kąciku dla nich przygotowany można było znaleźć słodycze, balony i drobne upominki. Przygotowano przypinkę okolicznościową upamiętniającą obchody Święta Wojska Polskiego. Dla wszystkich chętnych udostępniano przypinki okolicznościowe. Uczestnicy spotkania środowiskowego wspaniale bawili się do późnych godzin popołudniowych.
Pomocy w organizacji święta udzielili: 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska, Przedsiębiorstwo Budowlane EBF Development z Zielonej Góry, Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, Firma Jarzyny Meyer z Kożuchowa, Drukarnia ROL-PEX z Nowej Soli i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Eden” z Kożuchowa.

Sylwin Jarosz

(red)
Latest posts by (red) (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content