Zapisz się i recytuj!

NDK organizuje powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Uwaga. Możecie się zapisać już tylko do czwartku 28 marca!

– Eliminacje 64. OKR odbędą się 7 kwietnia o godz. 16.30 w Galerii NDK. Wszystkich chętnych zapraszamy – mówi Irena Kasprzak z Nowosolskiego Domu Kultury. Tam też można zgłaszać chęć udziału w konkursie – adres: ul. Piłsudskiego 49.

– Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych, nie ma tu żadnych ograniczeń wiekowych. Celem konkursu jest praca nad słowem – kultura, czystość, poprawność języka – i popularyzacja wartościowej literatury – polskiej i powszechnej – tłumaczy Irena Kasprzak.

Podkreślamy: warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru, który nie był prezentowany w poprzednich OKR i odpowiada założeniom wybranego turnieju (więcej o nich w ramce).

Więcej szczegółów na stronie tkt.art.pl.

TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach: młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. 2. Repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach – dwa utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory: prozę i utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. Repertuar obejmuje: trzy utwory śpiewane i utwór recytowany. 3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym. 4. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory śpiewane, jeden recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. 5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do trzech osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). 6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. 2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator konkursu. 3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady: uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika w sekretariacie organizatora.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content