Grządko dyrektorką LO

Po wielu tygodniach wybrano wreszcie dyrektora „Ogólniaka”. Została nim Aleksandra Grządko, dotychczasowa wicedyrektor Gimnazjum numer 2. Wciąż brakuje szefa ZSP numer 2 „Nitki”. – Mamy kilku kandydatów – mówi starosta Waldemar Wrześniak

 

Konkursy na dyrektorów w Liceum Ogólnokształcącym oraz ZSP numer 2 „Nitki”, w przeciwieństwie do pozostałych szkół średnich bez powodzenia, odbyły się w maju tego roku. W obu szkołach o fotel dyrektorski starały się po dwie osoby. W „Baczyńskim” byli to: Ryszard Kozakiewicz z Sulechowa, którego kandydatura z przyczyn formalnych została odrzucona jeszcze przed konkursem (nie miał wszystkich wymaganych dokumentów) oraz kożuchowianin Dariusz Miśkiewcz, który przepadł w głosowaniu komisji konkursowej uzyskując wynik 1:15. Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele kuratorium, starostwa, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych, w głosowaniu tajnym uznała niemal jednogłośnie, że pan Miśkiewicz nie jest właściwą osobą do pełnienia roli szefa LO.

W tym samym czasie odbył się konkurs w „Nitkach”. Tu o stanowisko szefa szkoły rywalizowali obecna dyrektor Renata Sawicka-Dytko oraz Bogusław Rokosz, nauczyciel, w przeszłości zastępca poprzedniej dyrektorki. Obie kandydatury zostały dopuszczone do konkursu, ale również nie uzyskały większości głosów. W powtarzanym trzy razy głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów (w tym przypadku 7 z 12).

– Głosowanie było tajne i w mojej ocenie był to sygnał że żaden z tych kandydatów nie przekonał komisji – mówi dziś Waldemar Wrześniak, starosta powiatu nowosolskiego.

Taka sytuacja spowodowała, że organ prowadzący, czyli starostwo, mogło ogłosić kolejne konkursy lub bez ich przeprowadzenia powierzyć wybranej osobie obowiązki dyrektora. Zarząd powiatu zdecydował się na drugi wariant i rozpoczął poszukiwanie osób, które spełniają jego oczekiwania. W ten sposób wytypowano do LO Aleksandrę Grządko, a do „Nitek” Małgorzatę Olech-Klonecką. Wnioski o akceptację zostały wysłane do kuratorium, jednocześnie rady pedagogiczne zwyczajowo zostały poproszone o swoje opinie (choć nie jest ona wiążąca).

– Obie panie mają bogate doświadczenie w zarządzaniu w oświacie. Pani Grządko była zastępcą dyrektora nowosolskiego Gimnazjum numer 2 od 10 lat. Z kolei pani Olech-Klonecka ma 25-letni staż, była m.in. dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze, dziś pełni różne funkcje menedżerskie w szkołach prywatnych. Wobec obu kandydatek mieliśmy też dobre rekomendacje środowiska nauczycielskiego – wspomina starosta Wrześniak.

Rada pedagogiczna w ZSP numer 2 była jednak na „nie”, ta w „Baczyńskim” poparła wicedyrektorkę gimnazjum. Potem długo trwało oczekiwanie na stanowisko kuratorium.

– Otrzymana opinia kuratorium jest pozytywna dla pani Grządko, natomiast jeśli chodzi o „Nitki”, to takiego poparcia nie było – wyjaśnia W. Wrześniak.

A. Grządko w środku poprzedniego tygodnia odebrała nominację na dyrektora LO, którym zostanie z dniem 1 września. Przed nią wiele wyzwań.

– Nowa dyrektor powinna przede wszystkim jeszcze bardziej podnieść jakość kształcenia i poziom zdawalności egzaminów maturalnych z matematyki. Rok wcześniej maturę zdali wszyscy, ale w tym siedmiu osobom się to nie udało, głównie właśnie przez słaby wynik matury z matematyki, którą uczniowie mogą poprawić we wrześniu – mówi starosta. – Do tego przed panią Grządko kontynuacja pracy byłej pani dyrektor, współpraca z nami w zakresie przebudowy i rozbudowy „Ogólniaka”. Oczekujemy zaangażowania w promocję szkoły i dobrej atmosfery wśród nauczycieli – dodaje W. Wrześniak.

Sama A. Grządko o swojej roli mówi tak: – Najważniejszym zadaniem, które stoi przede mną w najbliższym czasie, to stworzenie atmosfery sprzyjającej aktywizacji nauczycieli i zachęcenie ich do podejmowania trudu doskonalenia zawodowego, realizacji eksperymentów i innowacji edukacyjnych, poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Jestem przekonana, że zespół ludzi, do którego wkraczam, ma świadomość konieczności przeprowadzenia tych zmian, ponieważ one wpłyną na odbudowę wizerunku szkoły i jej elitarny charakter. Mam nadzieję, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei, a za pięć lat z satysfakcją poddam się weryfikacji – zapowiada nowa dyrektor LO.

Jeśli zaś chodzi o „Nitki”, to tutaj zarząd nie zdecyduje się na ponowny konkurs i raz jeszcze wskaże kuratorium swojego kandydata. – Uważamy, że powinien to być ktoś spoza tej szkoły. Mamy kilka nazwisk na myśli i jesteśmy po wstępnych rozmowach – zaznacza starosta.

Artur Lawrenc

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content