Na ścieżce rozwoju

– Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2016 – tak prezydent Wadim Tyszkiewicz zaczął przemówienie przed głosowaniem nad udzieleniem mu absolutorium za wykonanie poprzedniego budżetu.

– W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencję w działaniu ludzi zarządzających naszym miastem – oceniał prezydent.
Po występujących na przestrzeni roku zmianach zaplanowane dochody w 2016 roku wyniosły 149,8 mln zł, a wydatki 144,2 mln. Nakłady inwestycyjne osiągnęły 21,6 mln, a nadwyżka budżetowa 5,6 mln. Dochody zrealizowano w 95,6 procentach, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 33,7 mln zł, czyli na poziomie niemal 107 procent.

– To bardzo istotny wskaźnik. Wpływy te rosną i z roku na rok będą jeszcze większe, co pozwoli na dynamiczny rozwój miasta – komentował W. Tyszkiewicz. – Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników urzędu, doskonałym planowaniu przy konstruowaniu budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji – dodawał.
Wydatki wykonano w podobnym zakresie – 95,9 proc. planu, w tym 20,4 mln zł przeznaczono na inwestycje (94,3 proc. planu inwestycyjnego). Przede wszystkim dzięki osiągniętej nadwyżce miasto spłaciło w 2016 roku 5,6 mln zł zobowiązań z lat ubiegłych. Zadłużenie ogółem na koniec roku 2016 wyniosło 50,8 mln zł, czyli 35,5 proc. dochodów.

– Osiągnęliśmy zadowalający poziom realizacji budżetowych założeń. Oszczędnie i racjonalnie gospodarowaliśmy środkami publicznymi, w pełni zrealizowaliśmy zadania bieżące i wykonaliśmy plan inwestycyjny. Jeśli chodzi o dług, to biorąc pod uwagę stary wskaźnik, gdzie dopuszczalne było zadłużenie na poziomie 60 proc. dochodów, to jesteśmy daleko od tego, a będziemy jeszcze bardziej schodzić z zadłużenia – zapowiedział prezydent Nowej Soli.

W. Tyszkiewicz podkreślił, że przez kilkanaście poprzednich lat wspólnie z nim budżet tworzyła św. pamięci skarbniczka Bożesława Korczyk-Giza. – Była współtwórczynią sukcesów naszego miasta. Pierwszy raz dziś jej z nami nie ma, ale zawsze będziemy mieć ją w sercu – mówił prezydent.

– Sytuacja miasta jest bardzo dobra. Myślimy o przyszłości, o kolejnych inwestorach, którzy nie tylko tworzą miejsca pracy, ale są źródłem podatków, nawet za chwilę mam spotkanie z dwoma: producentem ekskluzywnej armatury sanitarnej i największym na świecie producentem rowerów – zdradził W. Tyszkiewicz. – Rozwój gospodarczy Nowej Soli jest faktem, jesteśmy marką w województwie. Mówi się o nas pozytywnie w całej Polsce, dlatego dziękuję radnym, współpracownikom, mieszkańcom za to, że Nowa Sól jest dziś przykładem dla innych, że podnieśliśmy się z kolan i jesteśmy na ścieżce wzrostu – podsumował prezydent.
Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie.
Artur Lawrenc

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content