Lubuska epoka przemysłowa

Muzeum Miejskie zaprasza na prezentację i promocję książki pod redakcją prof. Leszka C. Belzyta i Jolanty Skierskiej zatytułowanej „Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego”

„Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego” to opracowanie, którego celem jest prezentacja dziejów miast, a zwłaszcza roli, jaką odgrywał w nich przemysł. Oddzielne rozdziały poświęcone zostały Zielonej Górze (Jolanta Skierska), miastom powiatu nowosolskiego (Tomasz Nodzyński i Tomasz Jędraszak) oraz szczególnie strefom przemysłowym w Nowej Soli (Radosław Pisarski), Żarom (Leszek C. Belzyt), Żaganiowi (Leszek C. Belzyt), Szprotawie (Jolanta Skierska), Lubsku (Anna Polak), Jasieniowi (Leszek C. Belzyt) oraz innym, zasadniczo mniejszym ośrodkom przemysłowym (Leszek C. Belzyt), a ponadto dziejom zakładów Georga Beuchelta w Zielonej Górze (Maciej Mamet).

– Wszystkie zaprezentowane ośrodki (poza Wschową i Krosnem) przeżyły rewolucję przemysłową w XIX stuleciu w sposób gwałtowny. Liczba mieszkańców w krótkim czasie powiększyła się kilkakrotnie, powstały, obok wielkich i średnich fabryk, liczne osiedla mieszkaniowe, budynki publiczne, urządzenia komunalne oraz połączenia kolejowe wraz z dworcami. Wszystko to wpływało w znacznym stopniu na przeogromne przekształcenia krajobrazu kulturowego miast – opisują autorzy publikacji. – Przyjęta w opracowaniu formuła prezentacji poszczególnych tematów jest raczej nietypowa dla prac historycznych.

Zależało nam nie tylko na przedstawieniu dziejów wybranych ośrodków ze szczególnym naciskiem na ukazanie rozwoju przemysłu, ale dodatkowo na zaproponowaniu czytelnikom tras zwiedzania zabytków przemysłowych w każdym dokładniej opisywanym ośrodku oraz pokazaniu świadków obecnej industrializacji każdego z nich. Nie chodzi przy tym z reguły o tradycyjne zabytki, ale w większości przypadków o ruiny po starych fabrykach, z których część została zaadoptowana do nowych celów. Inną grupę stanowią dzisiejsze, nowoczesne zakłady produkcyjne istniejące na badanym terenie – dodają.

Zespołowi autorów zależało przy tym na bogatej ofercie ilustracyjnej, aby zwiększyć dla czytelników atrakcyjność prezentowanego tematu. Załączone fotografie nie ograniczają się tylko do obiektów przemysłowych. Dla pełniejszego obrazu badanych miast dodano zdjęcia wybranych zabytków architektonicznych, charakterystycznych dla poszczególnych ośrodków. Każdy z autorów wypracował przy tym swoją metodę prezentacji materiałów i dlatego sposób przedstawienia nie jest identyczny we wszystkich rozdziałach książki. Redaktorzy postawili tutaj na różnorodność, a nie na jednolity schemat, co nie odbija się negatywnie na jakości, natomiast urozmaica sposób przekazu.

– Opracowanie, które oddajemy w ręce czytelników, wpisuje się w rosnące zainteresowanie badaczy i turystów losami obiektów przemysłowych i poprzemysłowych. Coraz częstsze postrzeganie ich jako elementu dziedzictwa kulturowego społeczności, zwłaszcza lokalnych, sprawia, że dawne zakłady produkcyjne są modernizowane i przystosowywane do pełnienia nowych funkcji. Procesom tym sprzyja także pojawienie się nowych źródeł finansowania, zwłaszcza w rezultacie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku – piszą J. Skierska i L. C. Balzyt.

– Dzięki życzliwości wielu osób i instytucji publikacja ukazuje się w znacznie większej liczbie egzemplarzy, a i szata graficzna książki stała się o wiele bardziej atrakcyjna, co z pewnością uczyni lekturę zdecydowanie przyjemniejszą dla naszych czytelników – zapowiadają autorzy książki.

Jej prezentacja odbędzie się w czwartek 8 lutego o godzinie 17.00 w muzeum.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content