Budżet wykonany Absolutorium przyznane

– Dziękuję wszystkim z całego serca, bo to był trudny rok, jeden z trudniejszych, a jednocześnie bardzo odważny – mówiła burmistrz Barbara Wróblewska tuż po tym, jak radni udzielili jej absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu

Za udzieleniem burmistrz Barbarze Wróblewskiej absolutorium dotyczącego wykonania zeszłorocznego budżetu była zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, która analizowała gminną księgowość, jak i radni tworzący pięcioosobowy zespół komisji rewizyjnej. Nic więc dziwnego, że podczas głosowania każdy z 12 obecnych radnych podniósł rękę „za”.

– Dziękuję radzie, ponieważ udzielenie absolutorium to zielone światło dla dalszego realizowania potrzeb naszej gminy. Szczególnie dziękuję przewodniczącej komisji rewizyjnej – Marcie Szczotce, za pracę związaną z przygotowaniem procedury absolutoryjnej i rzetelne sformułowanie wniosku – mówiła po głosowaniu przewodnicząca rady Aneta Smolicz. – Budżet wykonano prawidłowo. Na co dzień dostrzegamy współpracę pani burmistrz z m.in. posłami, władzami województwa, powiatu, mieszkańcami, kierownikami i dyrektorami jednostek i radnymi. W imieniu rady dziękuję za poprzedni budżet i proszę o dalszą taką pracę – dodała przewodnicząca.

Podziękowania składała również burmistrz Barbara Wróblewska. – To był jeden z trudniejszych i bardzo odważny rok, ale udało się wszystko zrealizować dzięki wszystkim tutaj zgromadzonym – zaczęła burmistrz.

– Współpraca z radą była wzorowa. Skarbnik Krystyna Nadolska miała cierpliwość do wszystkich zmian w budżecie. Sekretarz Halina Malczewska była dla mnie podporą i psychicznym wsparciem. Kierownik Leszek Gramza rozwiązywał problemy w terenie. Dyrektorzy szkół i przedszkola pracowali wzorowo i mogłam skupić się na innych sprawach. Dziękuję pracownikom za wyrozumiałość i często konieczność pracy po godzinach oraz sołtysom za pracę w ich miejscowościach – wyliczyła B. Wróblewska.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content