Potwierdzenie dla ul. Fredry i… Nowego Żabna. Kamienna znów musi czekać

Potwierdziło się m.in., że Nowa Sól otrzyma wsparcie do remontu ul. Fredry, natomiast po odwołaniu wniosek gminy wiejskiej na sieć dróg w Nowym Żabnie, który był pod kreską, awansował w rankingu na trzecie miejsce

Wojewoda ogłosił listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19.

Lepiej mieć, niż nie mieć

– Załapaliśmy się na listę po trzech latach fiaska poprzednich edycji. Tym razem udało się otrzymać dofinansowanie. Ul. Fredry jest bardzo ważna. Mieszkają przy niej i przejeżdżają przez nią tysiące mieszkańców – mówi prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Przypomnijmy, że remont sieci kanalizacji deszczowej i dróg na os. Fredry (dawna XXX-lecia) został podzielony na dwa etapy. Pierwszym jest sama ul. Fredry, a mniejsze uliczki osiedlowe zostały wpisane do drugiego. Całość remontu oszacowana jest na ok. 14 mln zł. Na dziś miasto otrzyma dofinansowanie w postaci 3 mln zł, a z własnego budżetu dołoży 4,3 mln zł na przebudowę głównej arterii drogowej osiedla. – Różnie można oceniać te 3 mln, ale z pewnością lepiej je mieć, niż nie mieć – podkreśla prezydent.

Gmina Otyń składała do programu dwa wnioski. Jeden dotyczył Zakęcia, drugi Modrzycy. Pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej przeszedł ten drugi.

– Na liście dróg gminnych ul. Emilii Plater w Modrzycy znalazła się na drugim miejscu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jakie są kryteria i że dwa wnioski nie mogą przejść. Zakęcie zostało również wysoko ocenione i zajęłoby siódme miejsce w konkursie, gdybyśmy mogli otrzymać wsparcie na oba remonty. Jest to inwestycja pierwsza na liście rezerwowej, dlatego może jeszcze otrzymać dofinansowanie w przypadku zwiększenia budżetu programu – wyjaśnia burmistrz Barbara Wróblewska. – Jeśli zostanie tak jak dziś, to na Zakęcie będziemy składać wniosek do kolejnej edycji programu – dodaje burmistrz.

Skuteczne odwołanie

W pierwszej kolejności już na etapie oceny formalnej odpadł wniosek gminy wiejskiej Nowa Sól na rozbudowę sieci dróg w Nowym Żabnie (wartość 7,5 mln zł, dofinansowanie 3 mln zł). Jak pisaliśmy, gmina złożyła odwołanie, które okazało się na tyle skuteczne, że inwestycja ta wskoczyła aż na trzecie miejsce rankingu. Podobnie jak wcześniej wysłaliśmy do urzędu wojewódzkiego pytania. Raz jeszcze poprosiliśmy o podanie przyczyn początkowego skreślenia wniosku oraz powodów, dla których odwołanie okazało się skuteczne.

W bardzo długiej odpowiedzi Małgorzata Nowak, kierownik działu organizacyjno-prasowego, wyjaśniła, na czym polegają ogólne procedury oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Nie wskazano konkretnie, względem których kryteriów wniosek początkowo nie przeszedł oceny formalnej.

– Na przestrzeni kilku już lat obowiązywania programu komisja wielokrotnie odrzucała wnioski różnych jednostek samorządu terytorialnego z powodu niespełnienia wymogów formalnych, a następnie, po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, kwalifikowała niektóre z nich do oceny merytorycznej. Z faktu odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej, a następnie umieszczenia go na czołowym miejscu wstępnej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania wynika wyłącznie to, że wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, a na skutek przedstawionych przez jednostkę wyjaśnień został skierowany do oceny merytorycznej, która skutkowała przyznaniem określonej liczby punktów. Jest to standardowa procedura, która miała miejsce w poprzednich edycjach – wyjaśnia M. Nowak.

– Komisja podzieliła argumentację przedstawioną w złożonych wyjaśnieniach wójta gminy Nowa Sól i zakwalifikowała wniosek do oceny merytorycznej. Wynik oceny wniosku pod względem formalnym pozostaje bez wpływu na wynik oceny wniosku pod względem merytorycznym. Są to dwa odrębne tryby oceny złożonych wniosków, niezależne od siebie, przy czym obydwa zostały w sposób szczegółowy uregulowane przez ministerstwo – dodaje kierownik biura prasowego.

Kamienna znów przepadła

Wśród inwestycji, które otrzymają wsparcie, są również: ul. Szosa Bytomska w gminie Nowe Miasteczko (wartość 634 tys. zł, dofinansowanie 317 tys. zł); droga powiatowa w Miłakowie (wartość 6 mln zł, dofinansowanie 3 mln zł); obwodnica Sokołowa (wartość 4 mln zł, dofinansowanie 2 mln zł).

Powiat, tak jak przed rokiem, złożył wniosek na remont ul. Kamiennej w mieście wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zielonogórską. Mimo że początkowo wiele wskazywało na powodzenie, to ostatecznie wniosek znalazł się zaledwie na szczycie listy rezerwowej.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content