Były uchybienia, ale kluczem było słowo „ślubuję”

Finał zamieszania ze ślubowaniem radnych. – Pomimo zaistnienia wskazanych uchybień, nie można uznać, że nie doszło do skutecznego złożenia ślubowania – mówi Waldemar Gredka, dyrektor biura wojewody lubuskiego Władysawa Dajczaka

Wszystko wskazuje na to, że po ponad miesiącu wyjaśnia się sytuacja w radzie gminy wiejskiej Nowa Sól. Przypomnijmy, ogromne wątpliwości budziło zaprzysiężenie radnych oraz ich wybór do jednej z komisji stałych. Mimo to podczas sesji radni głosowali i można było się zastanawiać, czy podejmowane przez nich decyzje mają moc sprawczą.

W tej sprawie miał się wypowiedzieć nadzór prawny wojewody, który stosowne dokumenty dostał dopiero 6 grudnia. Przed świętami dostaliśmy odpowiedź w sprawie stanowiska organu nadzoru w przedmiocie wspólnego złożenia ślubowania przez radnych gminy Nowa Sól.
– Wyjaśniam, że w istocie nastąpiło ono z naruszeniem art. 23a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stosownie do ww. przepisu ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Jest bezsporne, że po wyczytaniu przez radną Barbarę Kasprzyk roty ślubowania, radni nie zostali po kolei wywołani – wyjaśnia Waldemar Gredka, dyrektor biura wojewody Władysława Dajczaka.

Gredka wyjaśnia dalej, że ponieważ organ nadzoru nie był w stanie ustalić, czy wszyscy radni złożyli ślubowanie, wystąpił do przewodniczącego rady gminy o zebranie oświadczeń, czy każdy z radnych wypowiedział słowo „ślubuję”.

– Przewodniczący rady gminy przesłał stosowne oświadczenia wszystkich radnych. W ocenie organu nadzoru, dla ważności ślubowania nie jest kluczowe wywoływanie radnych po kolei, a wypowiedzenie słowa „ślubuję”, co miało miejsce w odniesieniu do każdego z 15 radnych obecnych na sesji. W konsekwencji, pomimo zaistnienia wskazanych powyżej uchybień, nie można uznać, że nie doszło do skutecznego złożenia ślubowania – dodaje z upoważnienia wojewody lubuskiego dyrektor Gredka.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content