„Żart z mieszkańców Nowej Soli”

– To nie mieści się w żadnym katalogu rzeczy dopuszczalnych w cywilizowanych samorządach – mówił podczas sesji wiceprezydent Jacek Milewski odnosząc się do treści skargi radnego A. Wieczorka, który chciałby kosztami sądowymi sprawy wynikającej z jego rzekomego błędu obarczyć nowosolski samorząd

Przed tygodniem pisaliśmy, że radny Andrzej Wieczorek z klubu Prawa i Sprawiedliwości skorzystał z możliwości złożenia skargi na uchwałę rady, która przegłosowała wygaszenie jego mandatu. W kolejnym więc ruchu w urzędzie miasta zwołano sesję, na której uchwalono odpowiedź na skargę, która wraz z pełną dokumentacją sprawy została wysłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

W odpowiedzi stwierdza się m.in., że radny stracił prawo wybieralności i mandat w Nowej Soli w dniu, kiedy wziął udział w wyborach do rady sołeckiej Milska w gminie Zabór, a także został wpisany do tamtejszego rejestru wyborców.

Zanim radni przeszli do głosowania, mecenas Iwona Sondej-Barriga wyjaśniła, że A. Wieczorek w skardze powtórzył argumenty, które przedstawiał już w wyjaśnieniach na komisji i poprzedniej sesji. – Radny skupił się na tym, że omyłkowo dokonał wpisu do rejestru wyborców gminy Zabór, a jego miejscem zamieszkania jest Nowa Sól – wyjaśniła mecenas i dodała, że skarga została złożona… bez podpisu. – To może wydłużyć całą procedurę – powiedziała radczyni urzędu.

Radny Roman Wilant, również z klubu PiS, sugerował, aby uchwały w zaproponowanym kształcie nie podejmować, ponieważ jego zdaniem nie ma konfliktu między jednoczesnym członkostwem w radzie miasta i radzie sołeckiej. – Rada sołecka nie jest organem uchwałodawczym – mówił R. Wilant.

– Zdumień ciąg dalszy… – tak zaczął swoją wypowiedź wiceprezydent Jacek Milewski. – Radny Wieczorek zataił fakt kandydowania w wyborach do rady sołeckiej w innej gminie. Jego narracja szła w kierunku, że popełnił błąd, ale nie mówić o błędzie i jednocześnie świadomie korzystać z prawa wyborczego w innej gminie. Radny nie tylko oddał głos, ale był kandydatem i został wybrany do rady sołeckiej, na co musiał wyrazić zgodę – mówił J. Milewski.

Wiceprezydent wyjaśnił, że radny PiS już w trzy dni od wyborów złożył rezygnację z członkostwa w radzie sołeckiej, a w urzędzie miejskim zostawił swoje oświadczenie.

– „Ponownie stale zamieszkałem w Nowej Soli pod adresem stałego zamieszkania…” – cytował treść oświadczenia J. Milewski. – To jest zastraszające plątanie się w zeznaniach. Żarty się skończyły i poważnie trzeba się zastanowić, czy odpowiednie organy nie powinny się tym zająć, bo pan radny w którymś momencie składa fałszywe oświadczenia. Nazwa Prawo i Sprawiedliwość zobowiązuje, a odnoszę wrażenie, że nie ma ani prawa ani sprawiedliwości, a z „i” też tylko kropka została – komentował wiceprezydent, a to jeszcze nie był koniec.

– Szczególnie bulwersujące jest to, że A. Wieczorek w swojej skardze wnosi o zasądzenie od organu na jego rzecz kosztów postępowania. Radny za błąd, świadomy lub nie, chce obciążyć samorząd nowosolski, a więc mieszkańców. To się nie mieści w żadnym katalogu rzeczy dopuszczalnych w cywilizowanych samorządach. Do tej pory współczułem radnemu i byłem pełen empatii, ale dziś się z tego wycofuję. To żart z mieszkańców Nowej Soli – ocenił J. Milewski.

Na koniec mecenas I. Sondej-Barriga wyjaśniła jeszcze raz, że obowiązkiem rady jest udzielić odpowiedzi na skargę, a Ryszard Szablowski dopytał, czym może skutkować brak podpisu pod skargą.

– Praktyka pokazuje, że najpewniej sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych i złożenia nowego egzemplarza skargi. My nie możemy wzywać do czegokolwiek i musimy ją przekazać w takim kształcie, w jakim ona jest. Rada podejmując uchwałę o wygaszeniu odniosła się do sprawy, dlatego dalej rozstrzygnie to sąd – podkreśliła radczyni.

16 radnych zagłosowało za uchwałą o odpowiedzi na skargę. Dwóch było przeciw, jeden się wstrzymał. Radny A. Wieczorek nie był obecny na sesji.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content