Można wysyłać prace na Lubuskie Wawrzyny. Rok temu laureatem był nasz dziennikarz

– Przypominamy zainteresowanym twórcom o upływającym terminie nadsyłania prac na konkurs Lubuskie Wawrzyny 2020. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia – podkreśla Anna Urbańska z zielonogórskiej biblioteki Norwida. W ub. roku Lubuski Wawrzyn Dziennikarski dla młodego, wyróżniającego się dziennikarza dostał Mateusz Pojnar z „Tygodnika Krąg”

– Lubuskie Wawrzyny mają już swoją wieloletnią renomę i cieszą się dużym zainteresowaniem pisarzy, naukowców i dziennikarzy – słyszymy w bibliotece Norwida.

Rok temu nasz dziennikarz Mateusz Pojnar dostał nagrodę „Gazety Lubuskiej” dla wyróżniającego się młodego dziennikarza w ramach Lubuskich Wawrzynów za 2019 r.

Ale wróćmy do tegorocznej edycji Wawrzynów.

Wawrzyn Literacki, organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie, odbywa się w tym roku już po raz 27. „Konkurs adresowany jest dla autorów związanych z województwem lubuskim, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach – czytamy w opisie Wawrzynów. – Z kolei Wawrzyn Naukowy, w tym roku organizowany po raz 16., ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej. Natomiast Wawrzyn Dziennikarski służy promocji dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego. W tym roku odbędzie się ósma edycja tego konkursu”.

Zgłoszenia książek posiadających ISBN oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2020 przyjmuje główny organizator – biblioteka Norwida. Adres: al. Wojska Polskiego 9 (drugie piętro – sekretariat).

Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą trzech egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie czterech różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w trzech egzemplarzach.

– Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 stycznia – mówi Anna Urbańska z biblioteki Norwida. – Prosimy o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” i określenie kategorii konkursu.

Zwycięzców tegorocznych Lubuskich Wawrzynów poznamy podczas uroczystej gali, która jest zaplanowana na 25 lutego.

Laureaci konkursu otrzymają statuetki – Srebrne Pióra – i nagrody pieniężne.

W przypadku pytań można skontaktować się z:

– dr Anną Polak (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego), tel. 880 509 324, e-mail: polakanna2@wp.pl;

– dr. Januszem Łastowieckim (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego), tel. 736 600 470, e-mail: j.lastowiecki@biblioteka.zgora.pl;

– Anną Polus (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego), tel. 68 45 32 603, e-mail: A.Polus@wimbp.zgora.pl.

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Norwida w Zielonej Górze wraz ze zgłaszanymi materiałami. Albo przesłanie jej skanu drogą elektroniczną na adres właściwego sekretarza.

Szczegółowe zasady konkursu zostały zamieszczone w regulaminach dostępnych na stronie internetowej www.wawrzyny.norwid.net.pl.

Partnerami w organizacji Wawrzynu Literackiego są: Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Oddział w Gorzowie.

Partnerami Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, natomiast partnerem organizacyjnym Wawrzynu Dziennikarskiego jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich w Zielonej Górze.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content