Osoby niepełnosprawne mogą dostać asystenta. Program startuje w kwietniu

Nowosolski MOPS realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 listopada. Kto może z niego skorzystać?

Tzw. Fundusz Solidarnościowy przeznaczył na realizację zadania ponad 430 tys. zł. – Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia – mówi Adam Kałuski, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

Ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami bezpłatny dostęp do usług świadczonych przez osobistego asystenta. Taka pomoc będzie przez 45 godzin miesięcznie. Jego usługi mogą być realizowane 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

Osoba niepełnosprawna dostanie pomoc m.in. przy wyjściu do pracy, szkoły, lekarza, świątyni czy na koncert. Ale też przy wykonywaniu codziennych czynności, np. w kwestii załatwienienia sprawy w urzędzie.

– W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze – mówi Kałuski. – Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny samodzielnie wskazuje osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta, ale nie mogą to być członkowie rodziny, współmieszkańcy lub opiekunowie prawni uczestnika programu.

Do programu załapie się co najmniej 25 mieszkańców Nowej Soli, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do tych wymienionych wcześniej.

Minimum 70 proc. uczestników będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z poruszaniem się i komunikacją.

– Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie karty zgłoszenia – podkreśla wiceszef MOPS. Jej wzór znajdziecie na stronie internetowej BIP MOPS w Nowej Soli. Oczywiście trzeba też potwierdzić posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty można złożyć w skrzynce podawczej w siedzibie MOPS, przesłać pocztą albo na adres mejlowy: sekretariat@mopsnowasol.pl.

Więcej informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1 D, telefon: 68 506 63 05 lub 68 506 63 07.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content