Rodzic osoby niepełnosprawnej trochę odetchnie. Powiat ma kasę na 11 asystentów

Opieka wytchnieniowa i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – to dwa programy społeczne, dzięki którym wparcie otrzymają osoby niepełnosprawne i ich rodziny z terenu naszego powiatu

W ub. roku ze wsparcia asystentów osobistych skorzystały 43 osoby niepełnosprawne. Realizacja programu pokazała, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest dużo większe. – Dlatego po raz kolejny realizujemy programy, dzięki którym mogliśmy zaoferować wsparcie społeczne osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom – podkreśla Sylwia Wojtasik, członkini zarządu powiatu nowosolskiego.

Realizacją i wykonaniem programu zajęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. – To dzięki zaangażowaniu pracowników PCPR udało się zrealizować w ubiegłym roku pierwszy program w naszym powiecie. Bardzo dziękuję pani dyrektor i wszystkim pracownikom za pracę i wyjście naprzeciw potrzeb osób niepełnosprawnych – zaznacza Wojtasik.

W tym roku program dotyczący asystenta osobistego osoby niepełnoprawnej będzie realizowany po raz kolejny. W ubiegłym powiat wydał na ten cel 180 tys. zł. W tym roku na zadanie zaplanowano ok. 140 tys. – Tym razem ze wsparcia asystenta będą mogły skorzystać osoby do 16. roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagają stałej, długotrwałej opieki lub pomocy – zaznacza członkini zarządu powiatu nowosolskiego.

Program, jak czytamy, ma zapewniać pomoc asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, np. poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych; wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany przez powiat nowosolski po raz pierwszy. Ten program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia poprzez doraźną, czasową przerwę w sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

– Program ma zapewnić wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji lub dietetyki – wyjaśnia Sylwia Wojtasik.

I zapowiada: – W tym roku z opieki wytchnieniowej powiatu nowosolskiego skorzysta 14 osób.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content