Nowosolskie Kryształy Wolontariatu. Kto zdobędzie nagrody w pierwszej edycji?

Urząd miasta ogłosił start pierwszej edycji konkursu na najlepszą inicjatywę wolontariacką w tym roku. Zgłaszać się można do 1 grudnia

Nowosolskimi Kryształami Wolontariatu mogą zostać wolontariusze. Celem konkursu jest popularyzacja i wyjaśnienie znaczenia wolontariatu, promocja lokalnych inicjatyw społecznych i promocja kultury pomagania, a także tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji i instytucji, które zajmują się wolontariatem. Ale chodzi też o poszerzanie wiedzy wśród mieszkańców  o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy. Konkurs ma promować dobre przykłady działań wolontariackich i zachęca do podejmowania aktywności pomocowej, włączania się w inicjatywy, które łączą bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Kto może zostać laureatem?

Są cztery kategorie, w których można zdobyć tytuł laureata. To szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, mieszkańcy (osoby fizyczne), grupy inicjatywne i organizacje pozarządowe.

Do konkursu można się zgłosić poprzez złożenie formularza konkursowego, który dostępny jest na miejskiej stronie internetowej. Tam też znajduje się regulamin zabawy.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, osoby prawne i fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Co ważne, każdy zgłaszający może zaproponować własną kandydaturę. Zgłosić można tylko jednego kandydata.

Do konkursu Nowosolskie Kryształy Wolontariatu mogą być złoszone grupy wolontariackie ze szkół podstawowych z terenu gminy Nowa Sól – Miasto, grupy wolontariackie ze szkół ponadpodstawowych z Nowej Soli, osoby fizyczne, grupy inicjatywne i organizacje pozarządowe.

Terminy

Formularz z dopiskiem „Konkurs Nowosolskie Kryształy Wolontariatu” trzeba złożyć najpóźniej do   1 grudnia. Można to zrobić w formie papierowej osobiście lub za pomocą poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Kryształy Wolontariatu” oraz w okienku podawczym urzędu przy ul. Piłsudskiego 12, w godzinach od 8.00 do 14.30.

– O terminowym złożeniu oferty w formie papierowej decyduje data jej wpływu do siedziby urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla nadania pocztowego – czytamy na miejskiej stronie internetowej.

Zgłoszenie można przesłać też mejlem na adres cas@nowasol.pl. Dokumenty muszą być w formacie PDF.

Z kolei o terminowym złożeniu oferty w przypadku doręczenia na elektroniczną skrzynkę decyduje data jej wpływu na skrzynkę, a formularze konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu. Kontakt do organizatorów: cas@nowasol.pl, tel. 68 459 03 27.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content