Legenda „Solidarności” zostanie komisarzem Nowej Soli?

Jak wynika z doniesień medialnych i powtarzanych, ale niepotwierdzonych jeszcze oficjalnie informacji, komisarzem szefującym w nowosolskim urzędzie do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających będzie legenda lokalnej „Solidarności” Maciej Jankowski

Oficjalne potwierdzenie informacji dotyczących obsady stanowiska komisarza urzędu miejskiego Nowej Soli powinno się pojawić na dniach, natomiast już dziś wiele wskazuje na to, że będzie tą osobą Maciej Jankowski, kożuchowianin i były burmistrz tego miasta, zasłużony działacz „Solidarności”, przez lokalne środowisko „S” nazywany wręcz jego legendą.

Zgodnie z prawem po tym jak miasto straciło prezydenta, komisarza musi wyznaczyć wojewoda. Ten w terminie nie późniejszym niż 90 dni będzie musiał doprowadzić do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na prezydenta Nowej Soli. Jednocześnie będzie on zarządzał urzędem.

Potencjalnymi najpóźniejszymi datami wyborów uzupełniających są niedziela 22 grudnia dla pierwszej i niedziela 5 stycznia 2020 roku dla drugiej tury.

***

O Macieju Jankowskim tak pisaliśmy w maju poprzedniego roku, gdy ten kończył pracę w strukturach NSZZ „Solidarność”:

Wieloletni związek kożuchowianina Macieja Jankowskiego z Solidarnością zaczął się w roku 80. Jako pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Kożuchowie był on jednym z inicjatorów powołania tam związku, którego został przewodniczącym, jak również delegatem na walne zebranie regionu zielonogórskiego.

W połowie lat 80., gdy „S” nie mogła działać, Jankowski jak wielu udzielał się w radzie pracowniczej, której również przewodził. Cały czas utrzymywał kontakty ze związkowymi działaczami z Kożuchowa i Nowej Soli, która w stanie wojenny i po nim wykazywała się dużą aktywnością.

– W 1989 r. brałem udział w odnowieniu „S”, byłem członkiem tymczasowego zarządu i członkiem prezydium. Jako Komitety Obywatelskie startowaliśmy w pierwszych, częściowo wolnych wyborach do parlamentu i wyborach prezydenckich. Byłem przewodniczącym takiego komitetu w Kożuchowie i tak zaczęła się moja działalność polityczna – wspomina M. Jankowski.

Nauka z wyborów krajowych nie poszła w las. Już w 1990 kożuchowianin został wybrany na burmistrza swojego miasteczka, ale nie pełnił tej funkcji długo. Ówczesne prawo zezwalało na łączenie funkcji samorządowca i bycie delegatem na zjazdy związku. W lutym 1992 roku podczas jednego z nich zaproponowano Jankowskiemu funkcję przewodniczącego zarządu regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze. Kożuchowianin propozycję przyjął i na stanowisku tym pracował do maja tego roku przez ponad 26 lat.

W latach 1997-2001 M. Jankowski był posłem. To wtedy poznał wielu młodych, przyszłych polityków i samorządowców. – Mogę powiedzieć, że moimi wychowankami są przewodniczący i wiceprzewodniczący nowosolskiej rady miejskiej – Piotr Szyszko i Andrzej Petreczko. Takie rzeczy uważam za swój sukces. Porażkami była natomiast niemoc w ratowaniu zakładów, szczególnie Dozametu i Fabryki Nici w Nowej Soli – przyznaje kożuchowian.

Między 2002 a 2010 rokiem Jankowski dzielił czas pracy na obowiązki sprawowane w Zielonej Górze i w Gdańsku – w pierwszym mieście miał wówczas część etatu przewodniczącego zarządu regionu, a nad morzem pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego komisji krajowej. – Dobra ekipa na miejscu dawała mi gwarancję spokoju, gdy byłem w Gdańsku. W ostatnich latach pracowałem już tylko w Zielonej Górze przygotowując do prowadzenia związku swoich następców. W tym roku przyszedł czas powiedzieć „wystarczy”. Lata robią swoje, trzeba zadbać o zdrowie, spędzać więcej czasu z rodziną i odpocząć – mówi M. Jankowski.

W poprzednim tygodniu za wieloletnią współpracę podziękowali mu członkowie tutejszych powiatowych struktur NSZZ Solidarność. – Zawsze miałam poczucie, że szef darzy nas dużym szacunkiem i wspiera w rozwiązywaniu problemów dotyczących zakładów pracy. Ważny dokonaniem, które zostaje dla potomnych, było sprowadzenie przez szefa do dwóch kościołów relikwii – mówiła Danuta Kubicka, przewodnicząca nowosolskiej Solidarności.

M. Jankowski za swoją działalność otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej. W 2016 prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content