Starosta Iwona Brzozowska dostała absolutorium

W poniedziałek 30 maja zarząd powiatu nowosolskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok. – To powód do satysfakcji, ale nie należy zapominać, że praca w samorządzie to jest gra zespołowa – podkreśla starosta Iwona Brzozowska. Przed głosowaniem odbyła się debata nad raportem o stanie powiatu nowosolskiego

– Rok 2021 to kolejny rok niepewności związany z pandemią Covid 19 – mówiła w trakcie sesji absolutoryjnej starosta Iwona Brzozowska. – To czas nowych wyzwań, które niejednokrotnie odwróciły hierarchie ważności zadań realizowanych przez samorządy i instytucje publiczne. Cieszy fakt, że mimo tak trudnego roku udało się osiągnąć zaplanowane dochody budżetowe. W 2021 powiat nowosolski osiągnął je w wysokości 116 mln 149 tys. 830 zł (103,56 proc. planu rocznego). Wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 105 mln 541 tys. 952 zł (88,42 proc. planu rocznego) – wyliczała starosta.

Brzozowska dodała, że w styczniu 2021 r. powiat skutecznie sprzedał nieruchomość przy ul. Witosa 25-27, użytkowaną wcześniej przez CKZiU Elektryk. Rozpoczęto też proces wyodrębniania i sprzedaży lokali w zabudowanej nieruchomości przy ulicy Witosa 18 w Nowej Soli.

Misja i konsekwencja

Starosta przypomniała, że najważniejszym dokumentem, który jest punktem odniesienia w dyskusji o stanie powiatu, jest strategia rozwoju powiatu nowosolskiego. Dokument przyjęto w 2015 r. i określa plan działań do 2025 r.

– W strategii określono, że wizją rozwoju naszego powiatu jest dążność do tego, aby był on ośrodkiem wszechstronnego rozwoju oświatowego i zawodowego oraz miejscem otwartym dla inwestorów i turystów. Misją powiatu nowosolskiego jest tworzenie warunków do wysokiej jakości życia  dzięki wykorzystaniu potencjału edukacyjnego, gospodarczego i turystycznego. Wiele kierunków działań w celu realizacji tych założeń zapoczątkowanych zostało w latach ubiegłych. Niektóre udało się skutecznie domknąć w roku 2021, ale wszystkie w sposób jednoznaczny wykazują, że systematycznie realizujemy określoną w strategii misję i konsekwentnie dążymy do osiągnięcia wyznaczonej wizji – przekonywała Brzozowska.

Starosta o grze zespołowej

Szczegółowo omówiła wszystkie zrealizowane w zeszłym roku inwestycje oświatowe i drogowe. A wśród nich warto wymienić: remont sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Nowej Soli  w zabytkowym obiekcie przy ul. Wróblewskiego, drugi etap rozbudowy drogi powiatowej Jesiona-Tatarki, remont ulic: Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej w Nowej Soli.

– Każde absolutorium to powód do satysfakcji, ale nie należy zapominać, że praca w samorządzie to jest gra zespołowa – powiedziała „Tygodnikowi Krąg” Brzozowska.

– Radni ocenili nie tylko roczną działalność zarządu powiatu, ale i wszystkich instytucji podlegających starostwu oraz jego pracowników. Ocenili też raport o stanie powiatu. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim moim współpracownikom.

Radni zagłosowali również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowosolskiego za rok 2021.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content