Prezydent Nowej Soli z absolutorium

Przed głosowaniem Jacek Milewski mówił o miejskich inwestycjach, obszarach rozwoju i kondycji finansów w odniesieniu do 2021 roku.

Później radni niemal jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania, zatwierdzili wykonanie budżetu oraz dali prezydentowi absolutorium Zanim jednak doszło do najważniejszych głosowań podczas sesji, prezydent omawiając zeszłoroczny budżet mówił, że do jego realizacji była potrzebna mocna i szeroka kadra ludzi. – Nie wolno zapominać, że samorząd to jest gra drużynowa. Każdy sukces to suma pracy wielu ludzi. To na pewno nie jest zasługa jednoosobowego magika-cudotwórcy, ale wypadkowa ciężkiej pracy wielu ludzi skupionych na dobru miasta i mieszkańców. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom – mówił Jacek Milewski.

Zwrócił się także do radnych. – Dziękuję za ten kolejny, znów niełatwy rok, który wydawał się trochę takim okres przejściowym. W 2020 r. mieliśmy pandemię, w 2021 zaczęliśmy to wygaszać, teraz mamy wojnę, więc ostatnio idzie jak po grudzie. Ale mimo wszystko wiele rzeczy się udaje. Zawsze będę podkreślał, że państwo macie realne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.

Gospodarka

W kolejnych słowach – mówiąc o polityce miasta – wskazał obrazowo na dwie nogi, na których mocno stoi Nowa Sól. – Po pierwsze jest to gospodarka, która pozostaje w centrum naszej uwagi, bo ona daje napęd, na bazie którego można budować wiele różnych innych sfer życia miasta. Z drugiej strony w ubiegłym roku wyraźnie były zaakcentowane sprawy społeczne – mówił prezydent. Podkreślał, że w dalszym ciągu miasto dużą wagę przywiązuje do tematów związanych z inwestorami. Mówił o zakończonych w zeszłym roku  rozbudowach Norda i Voita oraz  rozpoczęciu rozbudowy Modela, Alumetalu, Electropoli, Nowaventu oraz Lantmannena.

Prezydent przypomniał także, że ubiegły rok był poświęcony na kontynuowanie przygotowania terenów pod nowe inwestycje. – To się w dużej mierze udało zrobić. Trwają bardzo zaawansowane prace dokumentacyjne pod nowych inwestorów. Szacujemy na dziś, że w najbliższym czasie powinno powstać ok. 200 tys. mkw. pd dachem w ramach nowych inwestycji – zasygnalizował Jacek Milewski.

Wyliczał dalej, że rok poprzedni to także czas dokończenia  m.in. budowy drogi przez Dozamet. To – zdaniem prezydenta – element, który ma pozwolić posunąć do przodu zagospodarowanie terenów fabrycznych po Dozmecie. Rok pandemiczny, ale dobry dla miejskich inwestycji

Włodarz Nowej Soli w tym samym kontekście mówił także o inwestycji na terenie pofabrycznym po Odrze. Tam z pewnymi obiektywnymi przeszkodami, ale cały czas do przodu idzie rewitalizacja w ramach unijnego projektu Re-Odra. – Równolegle od zeszłego roku dokumentacyjnie przygotowujemy dalszy etap skomunikowania tego terenu – usłyszeli radni od prezydenta.

Z kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji, o których przypomniał Milewski, jest także pozyskanie środków na trzeci etap budowy drogi na południe. To jest dokończenie osiówki przez strefę południową i wyprowadzenie komunikacyjne w kierunku węzła Nowa Sól-Południe. Już ruszyły prace w tym zakresie, a w przyszłym roku ta inwestycja będzie zakończona. Prezydent Milewski przypomniał słowa, które powtarzał publicznie już wielokrotnie: że w ciężkich czasach sfera publiczna ma swoje obowiązki i powinna utrzymywać nakłady inwestycyjne na wysokim poziomie.

– Poszliśmy w kierunku zrównoważonych inwestycji. W sumie wykonaliśmy ich za 59 mln zł , nie tylko tych dużych, strategicznych, ale także tych mniejszych, oczekiwanych przez mieszkańców – mówił prezydent.

„Miasto jest w dobrej kondycji finansowej”

Jacek Milewski z mównicy opowiadał także o polityce finansowej miasta. – Jak przez wiele lat wcześniej, tak i teraz prowadzimy racjonalną, odpowiedzialną, przewidywalną, ale też i perspektywiczną politykę finansową – mówił stwierdzając, że finanse miasta są w dobrej kondycji.

– To kolejny rok – mówię o 2021 roku, kiedy budżet był realizowany w kwocie 200 mln zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Taka magiczna granica dla miast średnich była przekroczona – podkreślił Milewski. Nadwyżka operacyjna w kwocie 16 mln zł oraz wyemitowane obligacje za 23 mln zł zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie miasta na koniec zeszłego roku było na poziomie 64 mln zł. – Można na to spojrzeć dziś już nieobowiązującymi wskaźnikami, dającymi obraz w porównaniu z latami poprzednimi. Jeden z nich w odniesieniu do dochodów dopuszczał to zadłużenie na poziomie maksymalnym 60 procent. To nasze zadłużenie liczone tamtym wskaźnikiem jest na poziomie 29 procent. To pokazuje sferę bezpieczeństwa finansowego – tłumaczył włodarz Nowej Soli.

16 radnych za

W dalszej części opowiadał o sferze społecznej. – Okrzepł w boju profesjonalny i bardzo sprawny zespół społeczno oświatowy. Te dwa wydziały, które powstały, moim zdaniem były dobrymi pociągnięciami, bo te sprawy dzięki ludziom, którzy tam pracują, zostały mocno uporządkowane i nadana im została odpowiednia dynamika – podkreślił Milewski.

Na koniec swojego wystąpienia prezydent mówił tak: – Jestem przekonany, że zmierzamy na pewno w dobrym kierunku i chciałbym, żebyśmy ten kurs samorządowy – mimo prób dzielenia nas w różnych obszarach – kontynuowali w interesie bez wyjątku wszystkich mieszkańców.

W głosowaniach radni udzielili prezydentowi wotum zaufania, a także zatwierdzili wykonanie budżetu za 2021 rok. Przed głosowaniem nad absolutorium stanowiska klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i klubu radnych Jacka Milewskiego przedstawili ich przedstawiciele, odpowiednio Mirosława Głowacka i Waldemar Jacheć. Odczytano także pozytywną opinię komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ostatecznie w głosowaniu 16 radnych obecnych na sali było za, przeciw był tylko jeden, Roman Wilant.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content