Sauter z absolutorium. Opozycja, choć głosuje przeciw, milczy

W ubiegły piątek, jak co roku na ostatniej, przedwakacyjnej sesji, burmistrz Jacek Sauter składał radnym sprawozdanie z wykonania poprzedniego budżetu. Jak zawsze sporo miejsca poświecił inwestycjom. W wyliczance tego, co udało się zrobić w roku ubiegły przypomniał m.in. schetynówkę do Bonowa za 3,3 mln zł, kilka inwestycji drogowych oraz, w ramach działalności Fundacji „Moje Miasto”, odnowienie jednej elewacji i dachów na trzech kamienicach.

„Gospodarność jest dla mnie priorytetem”

W czach burmistrza Sautera rok 2016 był niezwykle ważny dla jego gminy ze względu na dobre przygotowanie się do zadania historycznego, czyli wielkiej rewitalizacji.

 – Kwota, czyli 11 mln zł i zakres prac powodują, że to przedsięwzięcie unikatowe. Wydaliśmy dokumentację ponad 200 tys. zł. Na szczęście te projekty nie poszły do kosza, dostaliśmy dofinansowanie i mamy teraz dwa lata, żeby to zrealizować – wybiegał w przyszłość szef bytomskiego samorządu.
Mówiąc o przyszłości wspomniał także o środkach, które mają być przeznaczone na remont oczyszczalni ścieków oraz  kanalizacji sieci wodociągowej przy ul. Zbożowej, Młyńskiej i Pszenicznej.

 – Złożyliśmy wniosek i raczej nie ma szans, żebyśmy nie dostali na to 4 mln zł. Jesteśmy już na liście rankingowej, która nie jest jeszcze zatwierdzona, ale to powinno się wydarzyć lada moment.

A jest to zadanie bardzo ważne, bo to są koszty, którymi musielibyśmy obciążać mieszkańców w cenie ścieków, gdyby nie pomoc zewnętrznej oczyszczalnia wybudowana  na początku lat 90. przeszła w 2004 roku kapitalny remont ze środków sapardowskich. I teraz, po raz kolejny, przy 85-procentowym udziale środków zewnętrznych, możemy wyremontować ją na kolejne dziesięć, piętnaście lat, bez obciążania mieszkańców – powiedział burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Składając ustne sprawozdanie za wykonanie budżetu za 2016 rok wskazał fakt, że gmina ma jednocyfrowe zadłużenie. – To fajny powód do dumy – ocenił bytomski włodarz. Dla gminy, którą kieruje kwota długu na koniec poprzedniego roku wyniosła niecałe 2 mln zł. – Jesteśmy gminą, która gdyby chciała, mogłaby bardzo dużo pożyczać. Ale tak jak sobie kiedyś powiedzieliśmy, jeśli będą jakieś środki pomocowe, jeśli będziemy mogli w jakimś konkursie wystartować i zabraknie nam pieniędzy, samorząd może wziąć pod uwagę, żeby z tej możliwości skorzystać – dodał J. Sauter. Na koniec mówił o swojej filozofii wydawania pieniędzy. – Słowo gospodarność jest dla mnie priorytetem. Każda złotówka w tej gminie musi być wydawana gospodarnie i wydaje mi się, że udaje się nam wydawać pieniądz należycie – powiedział burmistrz Bytomia Odrzańskiego.  

Opozycja wydaje oświadczenie

 – Jesteśmy biedną gminą, a biedak ma jedno wyjście: oszczędnie, oszczędnie i jeszcze raz oszczędnie. Myślę, że dokument, który państwu daję dziś do oceny, odzwierciadla taki sposób mojego działania – zakończył swoje wystąpienie burmistrz Sauter.

Nie wszystkich jednak przekonał i w głosowaniu zarówno z przyjęciem sprawozdania finansowego, jak również samego absolutorium, przeciw zagłosowało czterech radnych.
Na sali obrad nikt z tej czwórki nie zabrał jednak głosu.

Dlaczego? – Mamy poczucie, że mimo iż na komisjach zabieramy głos, to i tak jesteśmy traktowani jak maszynki do podnoszenia rąk. Nie traktuje się nas poważnie – odpowiada radna Dudziak-Michalska.  

Czwórka radnych, która była przeciw udzieleniu absolutorium burmistrzowi, wydała w tej sprawie oświadczenie (treść obok -dop. red).
Najmocniej w oświadczeniu brzmi fragment, w którym radni zarzucają burmistrzowi „nierzetelność, niegospodarność, nieumiejętne trwonienie pieniędzy podatników, próba zatajenia zaleceń z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej”.

Co na to burmistrz? – Nie przyszłoby mi do głowy, że ktoś mnie posądzi o zatajanie czegokolwiek, skoro to są powszechnie dostępne dokumenty, które można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RIO. Zresztą na ostatniej komisji przewodniczący powiedział radnym, że cała treść pism pokontrolnych jest do wglądu w biurze rady – odpowiada J. Sauter. – Nie wiem co jest w tym oświadczeniu, chętnie je przeczytam. Mogę powiedzieć jedno: każdy radny ma prawo do swojej własnej oceny mojej pracy i budżetu, ale wiem, że merytorycznie nie można mi nic zarzucić – ucina bytomski włodarz.  
 Mariusz Pojnar

Oświadczenie w sprawie głosowania
 przeciw udzieleniu absolutorium:

My radni Aneta Dudziak – Michalska, Joanna Hnat, Marcin Kwasiński, Joanna Dębicka głosowaliśmy przeciw udzieleniu absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy Bytomia Odrzańskiego pana Jacka Sautera ponieważ:
1. Do dnia dzisiejszego nie wróciły do budżetu gminy wypłacone niezgodnie z prawem diety przewodniczącego rady miejskiej Andrzeja Chmielewskiego. Pieniądze te winny być zwrócone i wykorzystane na potrzeby mieszkańców gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Sauter nie wyegzekwował zwrotu niesłusznie pobranych diet, co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
2. Pobory pana inspektora straży miejskiej zostały zawyżone. Pensja około 67.000 rocznie   (tj. dla przykładu około 167% wynagrodzenia strażnika miejskiego w Łodzi) jest rażącą nieprawidłowością, gdyż pracownik ten w tak małej gminie nie wykonuje zbyt wielu zadań związanych z pełnieniem funkcji strażnika. Jak również zatrudnianie go na stanowisku inspektora w przypadku, gdy nie podlegają mu inni strażnicy, jest nieuzasadnione i jest to marnotrawienie pieniędzy mieszkańców.
3. Także wynagrodzenia na niektórych stanowiskach kierowniczych są zbyt wysokie jak na tak małą gminę – wynoszą od 66.000 zł do 174.000 zł rocznie i są niewspółmierne do zakresu obowiązków. Stwarzane są również podwójne stanowiska: dyrektor domu kultury i inspektor do spraw kultury turystyki i sportu. Brak rzetelności i gospodarności w powyższych kwestiach finansowych powoduje zadłużanie gminy i mieszkańców. Nierzetelność, niegospodarność, nieumiejętne trwonienie pieniędzy podatników, próba zatajenia zaleceń z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która odbyła się w gminie oraz nieprzestrzeganie przepisów prawa przez burmistrza Bytomia Odrzańskiego były powodem głosowania przeciw udzieleniu mu absolutorium.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content