Sauter z wotum zaufania i absolutorium

– Będę z dumą powtarzał, że rok 2018 był jednym z ważniejszych w historii mojej pracy – mówił przed głosowaniem absolutoryjnym za ubiegły rok burmistrz Jacek Sauter. Po przedstawieniu przez niego raportu o stanie gminy radni w głosowaniu udzielili mu pełnego poparcia

W ubiegłym roku do prawa samorządowego wprowadzono coś nowego – tzw. raport o stanie gminy. Dokument z założenia ma obejmować podsumowanie działalności prezydenta, burmistrza czy wójta w roku poprzednim, w szczególności wdrożonych programów, zrealizowanych inwestycji i strategii oraz realizacji uchwał rady. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym mówi, że wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Jako jeden z pierwszych w powiecie 10 maja taki raport przedstawił burmistrz Jacek Sauter.

Dalszą cześć artykułu przeczytasz w e-wydaniu „TK”

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content