Drogi to jej konik

Na remont drogi w Przyborowie województwo lubuskie przeznaczyło 1,2 mln zł, a gmina dołożyła 300 tys. zł.

– Chciałabym podziękować Alicji Makarskiej, marszałkowi województwa lubuskiego i Pawłowi Tonderowi, dyrektorowi ZDW, który czuwał nad realizacją – rozpoczęła Izabela Bojko, wójt gminy Nowa Sól. Dodała jednak, że na remoncie najbardziej zależało radnym i sołtysom.

Małgorzata Młynarek, sołtys Przyborowa, wręczyła kwiaty wójt i marszałek oraz dyrektorowi ZDW, czym go miło zaskoczyła.
Radny gminy Radosław Kołpaczek przypomniał, w jak fatalnym stanie była jezdnia i chodniki. – Od czasów, kiedy w latach 90-tych w Przyborowie zakładano telefony, niezbyt fachowo zostały naprawione chodniki. Najgorszy był odcinek przy kościele. Mieszkańcy narzekali, zwłaszcza osoby starsze, że trudno im się dostać do świątyni. Od wielu lat zabiegaliśmy przede wszystkim o remont chodników i w końcu udało się to zrealizować. Wszystko zawdzięczamy pani wójt i pani skarbnik, której udało się wysupłać w budżecie gminy 300 tys. zł – komentował radny Kołpaczek.

Po uroczystym przecięciu wstęgi odbyła się konferencja w sali wiejskiej. I. Bojko wspólnie z A. Makarską opowiedziały o najbliższych planach drogowych w gminie.

– Na liście priorytetowej zadań do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest również droga 315 do granicy województwa. Nie w całości, ale na pewnych odcinkach, które wymagają pilnego remontu. Odcinek prowadzący do Lipin będzie realizowany w 2018-2019 r. – zapowiedziała A. Makarska.

Moim konikiem są drogi

I. Bojko opowiedziała z kolei o najważniejszych inwestycjach drogowych, jakie czekają gminę w najbliższym czasie. – Nie ukrywam, że moim konikiem są drogi. W tym roku przeznaczymy na tego typu inwestycje jeszcze więcej środków niż w ubiegłym, bo aż 7,3 mln – podkreśliła szefowa gminy.

Największą inwestycją, która rozpocznie się już w maju, jest przebudowa czterech dróg lokalnych w Kiełczu o wartości 3,2 mln zł. – W ramach inwestycji wybudowane zostaną  ścieżki rowerowe,  nowa nawierzchnia jezdni, oświetlenie – wyliczała wójt.

Kolejnym dużym i ważnym pod względem logistycznym zadaniem będzie budowa drogi do tzw. baru Zbyszko (na wysokości Lubieszowa), łączącej drogę 297 z drogą powiatową, o długości 615 m. Powstaną tu chodniki i oświetlenie. – Zadanie rozpocznie się w tym roku. 10 marca rozstrzygnięty został przetarg. Wartość zadania w kosztorysie to 1,6 mln – dodała I. Bojko.

Inwestycją, o której przypomniała z kolei A. Makarska, jest remont drogi we Wrociszowie. – Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy i odwodnienie. Zadanie rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy w przyszłym. Na ten cel przeznaczone jest 5,5 mln zł – podkreśliła marszałek.

Wójt dodała, że w najbliższym czasie planuje zrealizować jeszcze kilkanaście mniejszych inwestycji drogowych na terenie całej gminy. – Na deser mam 12 małych dróg prowadzących do domostw w różnych miejscowościach. Są to odcinki od 50 do 300 metrów budowane w różnej technologi: frezowina, asfalt lub kostka – wyliczyła I. Bojko.
Anna Karasiewicz

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content