Zaczyna się rozbudowa szkół

Do podpisania umów wraz z wójt gminy wiejskiej zasiedli przedstawiciele firm DGA z Zielonej Góry i Tompol z Leszna. Ci pierwsi za nieco ponad 2 mln zł rozbudują szkołę w Przyborowie, drudzy za kwotę 1,3 mln zł zwiększą powierzchnię placówki w Lubieszowie.

– Do końca zbliża się rozbudowa przedszkola w Przyborowie, a za rok również szkoły będą miały więcej miejsca dla uczniów z naszej gminy. Gdy inni włodarze idą w kierunku zamykania placówek oświatowych, my zmierzamy w przeciwną stronę. To historyczna chwila. Przypomnę, że w konkursie na środki z urzędu marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych na poziomie ok. 85 proc., dop. red.) na obie rozbudowy zajęliśmy pierwsze miejsce, co też pokazuje, jak ważne są to inwestycje – mówiła przed podpisaniem umowy z DGA wójt Izabela Bojko. – W dalszych planach naszej gminy jest też budowa żłobka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie – dodała wójt.

Inwestycja w Przyborowie będzie polegała na rozbudowie szkoły w części parterowej o dwie sale lekcyjne – pracownię technologii informatyczno-telekomunikacyjnej i matematyczną, korytarze, strefę wejściową.

Zakres prac obejmuje budowę świetlico-stołówki, przebudowę istniejącej biblioteki na pracownię przyrodniczą oraz przebudowę kotłowni. W projekcie uwzględniono  również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Należy do nich likwidacja barier architektoniczno-budowlanych, m.in. progów, różnic poziomów w pomieszczeniach, odpowiednie szerokości drzwi i przejść. Oprócz tego budynek będzie wyposażony w dodatkowe udogodnienia na drogach komunikacyjnych, tj. paski ostrzegawcze ułatwiające poruszanie się po ciągach komunikacyjnych w salach lekcyjnych i po korytarzach szkoły, czytelne tabliczki z numeracją i funkcją poszczególnych pomieszczeń w budynku.

Projekt szkoły w Lubieszowie zakłada rozbudowę oraz częściową przebudowę budynku szkoły, w wyniku której powstaną trzy dodatkowe sale lekcyjne oraz sanitariaty, w tym sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia biurowe będą mieściły się na parterze budynku. W rozbudowanej części placówki powstanie sala matematyczna, przyrodnicza oraz technologii informatyczno-telekomunikacyjnej. Warto dodać, że sale wyposażone będą w urządzenia, materiały i pomoce dydaktyczne związane ściśle z profilem danej klasy.

Najważniejszym planowanym udogodnieniem w Lubieszowie będzie urządzenie do transportu dla osób niepełnosprawnych, które m.in. ułatwi przemieszczanie się na wyższe kondygnacje. Tu również sale lekcyjne i korytarze będą wyposażone w paski ostrzegawcze, tabliczki wraz z opisem w języku Braille’a.
Artur Lawrenc

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content