Pogoń Przyborów chce rozbudować boisko

Klub zapytał już nawet nadleśnictwo o ocenę możliwości pozyskania przyległego terenu. – To dałoby nam nowe szanse rozwoju – argumentują swój pomysł działacze Pogoni

Pismo do Nadleśnictwa Nowa Sól zostało wysłane już w marcu. „Za zgodą je upubliczniamy, ponieważ uważamy, że posłuży ono lepszemu nagłośnieniu i podjęciu działań przez Gminę do zamiany gruntów” – napisali na Facebooku działacze Pogoni Przyborów. I podkreślili: „Byłby to pierwszy krok, który otworzyłby Przyborowianom drogę do pozyskania środków zewnętrznych na tego typu inwestycję oraz stworzyłoby możliwości dalszego rozwoju klubu poprzez znaczącą poprawę infrastruktury, która poniesie za sobą same korzyści”.

Działacze dodali, że planują dostarczyć niedługo do gminy wiejskiej operat takiej inwestycji.

A co odpisało nadleśnictwo? W piśmie czytamy: „Dla działki 997/2 nie ma opracowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól dla tej działki przewidywane jest użytkowanie w kierunku leśnym”.

I dalej: „Nadleśnictwo może przekazać wskazany obszar na podstawie:

– zamiany gruntów z podmiotem prawnym (np. Gminą Nowa Sól) lub osobą fizyczną. Zamiana gruntów musi być korzystna dla Skarbu Państwa oraz musi być też utrzymana ekwiwalentność wartościowa zamiany. Zgodę na dokonanie zamiany udziela Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze;

– rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na sprzedaż tej nieruchomości”.

Leśnicy kończą swoją odpowiedź optymistycznie: „Widzimy realną możliwość zrealizowania tego zamierzenia, ale konieczne jest opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru i zaproponowanie przez Gminę Nowa Sól gruntów do zamiany – np. dróg gminnych przebiegających przez kompleksy leśne nadleśnictwa”. Ale: „(…) cała procedura ze względu na złożoność jest długotrwała”.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content