Majątek

Majątek Spółki obejmuje m.in.:

  • lokal,

  • grunt,

  • maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

  • urządzenia techniczne,

     

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.050 udziałów o łącznej wartości 405.000 zł.

Skip to content