Przedmiot działalności

Przedmiot działalności szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim Spółki i należą do nich głównie:

Wydawanie czasopism i innych periodyków (58.14.Z)

Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)

Wydawanie gazet (58.13.Z)

Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

Nadawanie programów radiofonicznych (60.10. Z)

Pozostałą działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

Działalność portali internetowych (63.12.Z)

Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)

Pozostałą działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z)

Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

Działalność związana z reprezentowaniem mediów (73.12)

Działalność fotograficzna (74.20.Z)

Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

Skip to content