Bańki pójdą w rury

W środę 22 marca zarząd województwa lubuskiego przyjął uchwałą zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla projektów związanych z poprawą gospodarki  wodno-ściekowej w ramach programu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W grze o pieniądze z PRWO beneficjentami mogły być gminy, spółki ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub związki międzygminne. Maksymalna kwota pomocy wynosiła 2 mln  zł, maksymalna kwota operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wynosi 1 mln euro. Początkowo zakładana kwota do podziału dla samorządów wynosiła nieco ponad 30 mln zł, ale z informacji opublikowanej na stronie PROW wynika, że pula będzie być zwiększona: „do 150 procent dostępnego limitu, czyli do kwoty blisko 48 mln zł. „O o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa lubuskiego tj. 47 700 547,64 zł i będą podlegać kontroli administracyjnej” – czytamy na stronie PROW. To oznacza, że na pewno załapie się gmina Kolsko i prawdopodobnie gmina Siedlisko.

Pierwsza z tych gmin jest na liście przyjętej przez zarząd województwa na bardzo wysokim – nomen omen – siódmym, szczęśliwym miejscu. Gmina Kolsko w tym projekcie złożyła wniosek o wartości 1,5 mln zł na wykonanie pierwszego etapu skanalizowania Konotopu. Tak wysokie miejsce pozwala już powoli myśleć o wbiciu łopaty pod inwestycję.

– Czy jestem zadowolony? Oczywiście, że tak. Powiem więcej, jestem szczęśliwy jak małe dziecko – skacze niemal pod sam sufit wójt Henryk Matysik. – Zanim będzie pełnia szczęścia, wszystkie gminy muszą przejść weryfikację wniosków, a dopiero potem nastąpi podpisanie umów. Szacuję, że będzie to w okolicach czerwca i dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić przetarg na wykonanie inwestycji – dodaje H. Matysik.

Najpierw rura

Przypomnijmy, kiedy ruszą prace, w pierwszym etapie projektu powstanie rura kanalizacyjna łącząca oczyszczalnię w Kolsku z Konotopem. Węzeł tej rury będzie przy dworcu kolejowym w Konotopie, gdzie powstanie 16 przyłączy i stacja zlewcza, która sprawi, że nie będzie trzeba wozić już ścieków do oczyszczalni w Kolsku. W związku z zakończeniem tego etapu zmniejszy się cena ścieków dowożonych. Kolejny etap kanalizowania Konotopu będzie zadaniem własnym gminy, w której będą podłączona  poszczególne nieruchomości.

W innych gminach raczej panuje rozczarowanie, przynajmniej wstępnie, niż jakakolwiek radość. Na 29 miejscu isty zarządu województwa znalazła się gmina Siedlisko z projektem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy opiewającym na 1,9 mln zł. 

– Nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia z PROW. Jeśli okaże się, że dostaniemy te pieniądze, to jak z każdego dofinansowania do inwestycji w gminie będziemy się niezwykle cieszyć. Niemniej z jakąkolwiek radością należy się wstrzymać – mówi krótko Dariusz Straus, wójt gminy Siedlisko.  
Wstępnie o małym pechu może mówić gmina Bytom Odrzański, która w rankingu na 70 samorządów znalazła się na 37. miejscu z projektem  przebudowy sieci uzdatniania wody oraz systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną w całej gminie. – Nie mamy oficjalnej informacji z PROW o ostatecznych rozstrzygnięciach, ale jeśli sugerować się ogłoszoną listą, to zabrakło nam niewiele – mówi Monika Pelc z bytomskiego magistratu.

Prawie 4 000 000 zł

Dwa miejsca niżej po raz drugi znalazła się gmina Kolsko z projektem budowy sieci-kanalizacji i wodociągowej w miejscowości Jesionka – etap I.  – Tu tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy, trzeba poczekać na podpisanie umów, a potem na ewentualne oszczędności poprzetargowe i wtedy okaże się, czy  dostaniemy dofinansowanie – zaznacza wójt Kolska.

Łącznie kanalizacja Konotopu i Jesionki to koszt ok. 3 mln 875 tys. zł.

Na 44. miejscu na tej liście znalazła się gmina wiejska Nowa Sól z projektem o wartości blisko 1 mln zł na budowę kanalizacji z przyłączami do nieruchomości w Lubięcinie.

Pod koniec listy jest jeszcze jeden wniosek, który złożył Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu z projektem przebudowy stacji uzdatniania wody sieci wodociągowej w Lipinach. Wartość inwestycji w gminie wiejskiej to blisko 1 mln zł.
Mariusz Pojnar

Mariusz Pojnar
Latest posts by Mariusz Pojnar (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content