Przedszkola bez barier

Gmina dostanie 600 tys. zł dofinansowania na działania w publicznych przedszkolach w Kolsku i Konotopie. Pieniądze poprawią warunki głównie dla dzieci z dysfunkcjami. Dzięki pozyskanym środkom powstanie też nowy oddział w Kolsku na 25 miejsc

Złożony przez gminę Kolsko wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ma na celu poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Jak informuje Iwona Brzozowska, autorka złożonego przez gminę projektu, dzięki pozyskanym środkom poprawią się znacznie warunki pracy w dwóch gminnych przedszkolach.

– Radość jest tym większa, że w ramach realizacji niniejszej operacji na ogromne wsparcie liczyć mogą dzieci niepełnosprawne uczęszczające do naszych placówek oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo powstanie nowy oddział w przedszkolu w Kolsku w roku szkolnym 2018/2019. Będzie miał gotowość przyjęcia dodatkowo 25 dzieci – mówi I. Brzozowska.

Projektem wsparte zostaną wszystkie dzieci w obu przedszkolach. Diagnozy opracowane w placówkach na potrzeby projektu mówią, że niewiele jest dzieci, które nie wymagają wsparcia rozwojowego.

– Czasami jest to wsparcie w minimalnym zakresie, np. zajęcia logopedyczne. Wnioskiem objąć można było dzieci wiejskie, a u nas wszystkie dzieciaki z obu placówek są z terenów wiejskich. Siłą rzeczy wsparcie uzyskają wszyscy – tłumaczy I. Brzozowska.

Główne skierowane jest jednak do dzieci niepełnosprawnych i dla nich powstaną pracownie specjalistyczne.
Dodatkowo wsparciem objęci zostaną nauczyciele przedszkola, którzy będą mogli się dokształcać w dziedzinach, które wynikają z diagnozy.
– To będą kierunki kształcenia, czasami studia podyplomowe, czasami kursy kwalifikacyjne, różnego rodzaju szkolenia zakończone certyfikatami w zależności od stopnia doskonalenia, które dadzą większe kompetencje w pracy z dziećmi nie tylko z niepełnosprawnościami, ale i deficytami – tłumaczy I. Brzozowska.

Kolejnym plusem projektu jest zwiększenie liczby godzin pracy z dziećmi z dysfunkcjami.
Część środków przeznaczona zostanie na wyposażenie przedszkoli w najnowsze zabawki i sprzęt, przede wszystkim specjalistyczny. Wizerunek, wnętrze przedszkola zmienią się diametralnie.

Przy tworzeniu projektu ściśle współpracowały dyrektorki placówek. – O tyle jest to mój sukces, że po raz pierwszy podjęłam się pisania takiego projektu. EFS-owskie projekty są trudne. Zawsze pisałam projekty infrastrukturalne. Skutek jest pozytywny, choć miałam mieszane uczucia, czy to mnie nie przerośnie. Proponowano nam napisanie tego projektu, ale jako gmina odstąpiliśmy od tego ze względu na koszty, które się z tym wiązały. Wydawało nam się, że nas nie stać na to. Widzieliśmy jednak potrzeby przedszkola. Spróbowaliśmy sami i na szczęście z pozytywnym skutkiem – cieszy się I. Brzozowska.

Kolsko jest jedyną gminą w powiecie nowosolskim, która uzyskała wsparcie w ramach tego projektu.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content