Siłownie dla obywateli

O pieniądze z budżetu obywatelskiego walczą w tym roku cztery projekty: „Bezpieczna Gmina Kożuchów” – projekt strażaków z gminy, dotyczący zakupu defibrylatoru AED, „Budowa siłowni pod chmurką wraz z infrastrukturą dodatkową” w Książu Śląskim, „Adaptacja byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Cisowie”. Kolejny to „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych na terenach sportowo – rekreacyjnych w Kożuchowie”. Jest to projekt zgłoszony przez Pawła Zwolskiego, prezesa spółdzielni mieszkaniowej „Odrodzenie” w Kożuchowie. Jego założeniem jest budowa dwóch siłowni: we wschodniej i zachodniej części miasta. Jedna miałaby powstać przy ul. Kościuszki na terenie byłej jednostki wojskowej, w okolicach osiedla oraz gimnazjum.

Druga siłownia stanęłaby w Podbrzeziu Dolnym przy istniejącym skateparku. To z kolei jest rejon wielkiego osiedla XXX-lecia. Niedaleko znajduje się szkoła podstawowa nr 2. – Na obszarze powojskowym istnieje już plac zabaw (efekt pierwszego budżetu obywatelskiego – dop. red.), hala sportowa oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, zewnętrzna siłownia byłaby uzupełnieniem całego kompleksu – zapewnia P. Zwolski. Jeśli zaś chodzi o siłownię przy skateparku, to jak podkreśla prezes spółdzielni, również byłaby ona uzupełnieniem oferty rekreacyjno-sportowej dla tej części miasta. – Ponad 400 uczniów gimnazjum, 300 uczniów podstawówki oraz kilka tysięcy mieszkańców, w tym dzieci, seniorów, będzie mogło aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Nieforsujące ćwiczenia będą naturalnym sposobem zapobiegania różnego rodzaju schorzeniom ruchowym. Otwarte siłownie ukierunkują zainteresowania młodzieży na tory rywalizacji sportowej, stworzą warunki rozwoju – argumentuje swój pomysł P. Zwolski.
W kolejnych numerach TK opiszemy pozostałe projekty.

Jeśli chodzi o zasady, to formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej kozuchow.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz  sołtysów Gminy Kożuchów. Głosowanie polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania, wrzuceniu do urny najdującej się w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: KBO@kozuchow.pl, wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, z dopiskiem na kopercie „Kożuchowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Każdy może oddać głos na jedno zadanie. W przypadku gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

Termin głosowania od 14 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content