Świetlica zamiast starej hydroforni

Sołtys Cisowa Grzegorz Jakubów oraz mieszkańcy wsi marzą o świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory za świetlicę służy im przyczepa kempingowa, znajdująca się tuż obok budynku starej hydroforni. Właśnie ten obiekt sołtys i jego ekipa wymarzyli sobie na świetlicę. – Mimo że głosowanie jest już na półmetku, to zbieranie głosów nie idzie łatwo – mówi z lekkim żalem G. Jakubów. Świetlica wiejska we wsi Cisów pełniłaby funkcje rekreacyjną, społeczno – -kulturalną oraz wypoczynkową dla mieszkańców. Adaptacja budynku umożliwi wdrożenie nowych form wypoczynku, rekreacji, efektownego wykorzystywania wolnego czasu. Wnioskodawcy podkreślają, że świetlica pełniłaby kluczową rolę w działaniach na rzecz rozwoju kultury i edukacji, przyczyniłaby się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców sołectwa oraz wpłynęłaby na poprawę warunków ich życia. – Dzięki temu mielibyśmy większą możliwość integracji, a co za tym idzie, zacieśniłyby się więzi społeczne oraz poprawiły stosunki  międzyludzkie. W tej chwili nie posiadamy pomieszczenia, w którym moglibyśmy się spotkać i porozmawiać (np. na zebrania wiejskie), nie wspominając o jakichkolwiek zabawach typu: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki, andrzejki. Jesteśmy chyba jedyną wioską, która nie posiada świetlicy. Moim marzeniem jest, by ją wybudować, po to, żeby nasze dzieci nie były gorsze od innych z powodu nieorganizowania dla nich zabaw czy choćby festynów. To smutne ale prawdziwe. Świetlica naprawdę ułatwiłaby nam życie. Oczywiście jestem świadomy, że nie mamy szans na wygraną, bo jednak Cisów jest malutki i ciężko nam będzie walczyć o głosy z miastem. Mimo wszystko nie poddajemy się i prosimy o głosowanie na zadanie nr 4. Z góry dziękujemy serdecznie – apeluje G. Jakubów.

Przypomnijmy, że o pieniądze z budżetu obywatelskiego walczą w tym roku jeszcze trzy pomysły: „Bezpieczna Gmina Kożuchów” – projekt strażaków z gminy, dotyczący zakupu defibrylatora AED,, „Budowa siłowni pod chmurką wraz z infrastrukturą dodatkową” w Książu Śląskim oraz „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych na terenach sportowo – rekreacyjnych w Kożuchowie”.

Jeśli chodzi o zasady, to formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej kozuchow.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz  sołtysów Gminy Kożuchów. Głosowanie polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania, wrzuceniu do urny najdującej się w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: KBO@kozuchow.pl, wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, z dopiskiem na kopercie „Kożuchowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Każdy może oddać głos na jedno zadania. W przypadku, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

Termin głosowania od 14 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content