Nowy prezes 13 Pułku

17 lutego kożuchowscy związkowcy skupieni w Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13 Pułku Zmechanizowanego podsumowali swoją czteroletnią działalność na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Lubuski Zarząd Wojewódzki reprezentował wiceprezes zarządu ppłk Edward Markiewicz.

Zebranie składało się z dwóch części, sprawozdawczej i wyborczej. Obrady poprzedziło uczczenie przez zebranych minutą ciszy pamięci śp. st. chor. Andrzeja Gawlika i śp. st. chor. Lecha Darownego, którzy w bieżącym roku odeszli na wieczną wartę. Wręczono listy gratulacyjne z okazji jubileuszu urodzin dla st. chor. szt. Jana Magdzieja i st. chor. szt. Ryszarda Baszaka. W części sprawozdawczej prezes zarządu Koła ppłk Tadeusz Król przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu koła za lata 2013-2017, które zostało uzupełnione informacjami skarbnika koła mł. chor. Antoniego Żebryka i wiceprezesa zarządu koła ppłk Sylwina Andrzeja Jarosza. Członkowie koła udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium a ppłk Edward Markiewicz w imieniu LZW ZŻWP przedstawił bardzo pozytywną ocenę zarządu wojewódzkiego, lokującą kożuchowskie koło w gronie przodujących i podkreślającą godną naśladowania innowacyjność działalności statutowej.

Część wyborcza polegała na  wyborze zarządu koła na lata 2017-2021, komisji rewizyjnej oraz delegatów na Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbędzie się 21 kwietnia. Do wyborów na funkcję prezesa zarządu koła zgłoszono dwóch kandydatów ppłk Tadeusza Króla i ppłk Sylwina Andrzeja Jarosza. Głosowanie tajne, większością głosów wygrał ppłk Sylwin Andrzej Jarosz i to on został Prezesem Zarządu Koła. W głosowaniu jawnym wybrano pozostałych członków zarządu, wiceprezesem zarządu wybrano mjr Wiesława Brzezińskiego, sekretarzem mł. chor. szt. Andrzeja Wolnego, skarbnikiem mł. chor. Antoniego  Żebryka, członkiem zarządu chor. Wiesława Poterałę.

Zebrani wybrali Komisję Rewizyjną Koła w składzie: przewodniczący st. chor. Ryszard Stępniewski i dwóch członków st. chor. szt. Wojciech Malinowski i chor. Zbigniew Lisek. Z woli wyborców delegatami na Zwyczajny Zjazd Delegatów zostali: gen. bryg. Aleksander Bortnowski, ppłk Edward Markiewicz, ppłk Sylwin Andrzej Jarosz, ppłk Tadeusz Król, mjr Wiesław Brzeziński i mjr Roman Brymora.

Miłym akcentem było przyznanie jednogłośnie ustępującemu Prezesowi Zarządu Koła ppłk Tadeuszowi Królowi zaszczytnego tytułu Honorowego Prezesa Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego.
Obrady zakończyły wystąpienia ustępującego Prezesa Zarządu Koła ppłk Tadeusza Króla i nowo wybranego ppłk Sylwina Andrzeja Jarosza.
(red)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content