W Kożuchowie powstała rada seniorów! „To ma być ciało doradcze”

– Taka rada jest potrzebna po to, żeby niwelować bariery między osobami starszymi a młodszymi. Po drugie, żeby mocniej w życie społeczne zaangażować ludzi starszych, którzy są osobami kreatywnymi, ale czasem odsuwanymi na bok. A po trzecie, będziemy szukać rozwiązań dla ludzi, którzy są zdani sami na siebie i oczekują pomocy – wylicza zadania powstałej właśnie rady seniorów Barbara Antoniak, jej pierwsza przewodnicząca

– To realizacja obietnicy z kampanii wyborczej, kiedy zapowiadałem, że taka rada powstanie. Nie udało się tego zrobić w pierwszej kadencji, dlatego cieszę się, że to się stało na początku kolejnej – mówi burmistrz Paweł Jagasek, który był pomysłodawcą powołania w gminie rady senioralnej.

Wydarzenie historyczne

Pierwsza, historyczna sesja rady seniorów odbyła się w sali urzędu miejskiego w ubiegłą środę. – Chcemy dać głos naszym seniorom, dlatego cieszy mnie, że oni zaczynają wychodzić z domu, co zresztą pokazuje ich liczna obecność na dzisiejszej sesji. Dziś jest ich część, bo jak są spotkania w zamku, to przychodzi po 200-300 osób. Mam nadzieję, że rada będzie ciałem doradczym, które swoje pomysły będzie przekazywało na obrady rady miejskiej – mówi burmistrz Jagasek.

Rada seniorów, która będzie pracować do końca trwającej kadencji samorządowej, będzie liczyła siedmioro radnych.

– Ci radni zostali wskazani i wybrani przez grono seniorów. Tak się złożyło, że w tamtym roku zgłosiło się do mnie stowarzyszenie, które uzyskało środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich właśnie na organizacje rad seniorów w gminach. My weszliśmy w to jako partner. I ta wybrana grupa seniorów uczestniczyła w zajęciach, w których podpatrywała, jak takie rady seniorów wyglądają. Byli m.in. na wyciecze w Warszawie, gdzie też mogli się przyglądać, jak pracują tam radni seniorzy. I w grudniu odbyły się wybory, w których wybraliśmy siedmioro przedstawicieli kożuchowskich seniorów – opowiada włodarz Kożuchowa.

Podkreśla, że seniorzy to taka grupa, na którą należy zwracać uwagę i z której zdaniem powinno się liczyć.

„Chcemy być wsparciem dla rady i burmistrza”

W pierwszej radzie będzie pracował radny Tadeusz Wiśniewski, który nie ma wątpliwości, że grupa złożona z osób starszych, a co za tym idzie – doświadczonych przez życie, jest w Kożuchowie potrzebna.

– Trzeba byłoby bardziej uaktywnić ludzi starszych, którzy swoim działaniem mogliby włączyć się w bieżącą działalność. Uważam, że powołanie rady seniorów to dobry ruch, na pewno bardzo potrzebny. Chcemy być wsparciem dla rady miasta w bieżących sprawach. Jak powstanie jeszcze młodzieżowa rada miasta, to będziemy mieli komplet: każda grupa wiekowa będzie miała swoich przedstawicieli, którzy będą mogli ze sobą rozmawiać o potrzebach każdej z tych grup. To powinno się fajnie uzupełniać i wspomagać radę i burmistrza w działaniu – mówi radny Wiśniewski.

Pomysł powołania rady młodzieżowej to też inicjatywa burmistrza.

– Młodym też należy się głos. Dlatego chciałbym powołać młodzieżową radę miasta, a wcześniej przeprowadzić wybory w trzech szkołach podstawowych. Poczekamy tylko na całkowite wygaszenie gimnazjów, żeby nie robić zamieszania. Kiedy w szkołach zostaną klasy od pierwszej do ósmej, sami uczniowie wybraliby demokratycznie 15 radnych, którzy byliby ich przedstawicielami w radzie i kolejnym ciałem doradczym dla radnych – wybiega w przyszłość Jagasek.

Panie w kierownictwie rady

Na ten moment radni i on sam mogą polegać na radzie senioralnej. Jej przewodniczącą została Barbara Antoniak. Została wybrana w tajnym głosowaniu. – Spotkał mnie wielki zaszczyt, trochę jestem zaskoczona, ale z drugiej strony jest mi bardzo miło, że moi koledzy i koleżanki mi zaufali. Mam nadzieję, że podołam termu wyzwaniu pracując z tą radą i współpracując z urzędem, z burmistrzem i z radnymi gminy Kożuchów – mówi Antoniak.

– Jakie zadania widzi pani dla rady seniorów? – zapytałem świeżo upieczoną przewodniczącą.

– Taka rada jest potrzebna po to, żeby niwelować bariery między osobami starszymi a młodszymi. Po drugie, żeby mocniej w życie społeczne zaangażować ludzi starszych, którzy są osobami kreatywnymi, ale czasem odsuwanymi na bok. A po trzecie, będziemy szukać rozwiązań dla ludzi, którzy są zdani sami na siebie i oczekują pomocy – zaznacza Barbara Antoniak.

Wiceprzewodniczącą rady została Kazimiera Krajewska.

Rada będzie pracowała podejmując uchwały, które później będą przedstawiane radzie miejskiej w Kożuchowie. Jeżeli te pomysły będą dobre i możliwe do zrealizowania pod względem budżetu, to na pewno będą podejmowane poprzez uchwały, a później wprowadzane w życie.

Mariusz Pojnar
Latest posts by Mariusz Pojnar (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content