Czwarty zjazd żołnierzy 13. Pułku Zmechanizowanego

Działalność Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13 Pułku Zmechanizowanego jest kontynuacją wspaniałych tradycji kożuchowskich jednostek wojskowych

Obchody czwartego zjazdu żołnierzy 13. Pułku Zmechanizowanego zainaugurowano 4 października. W Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Eden zorganizowano wieczór tradycji i wspomnień z zakresu historii wojska polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kożuchowskich jednostek wojskowych i 38. Pułku Piechoty z lat 1945-1958.

W sobotę 5 października w Kożuchowie odbyły się główne uroczystości zjazdowe. Składały się z dwóch etapów: uroczystej zbiórki pod odrestaurowaną tablicą pamiątkową na terenie byłej jednostki wojskowej upamiętniającą twórcę Niepodległego Państwa Polskiego marszałka Józefa Piłsudskiego i akademii zjazdowej w Zamku Książąt Piastowskich.

Organizatorem uroczystości było Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego. Uroczystości zjazdowe uświetniła asysta honorowa wystawiona przez 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska, którego dowódcą jest płk dr Mirosław Szwed. Dowódcę pułku reprezentował dowódca 2. Dywizjonu Przeciwlotniczego ppłk Grzegorz Zając. Dowódcą kompanii honorowej był por. Kamil Różak, dowódcą pocztu sztandarowego ppor. Michał Tomaszewski, dowódcą pocztu flagowego st. kpr. Krzysztof Hnatek. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” z Nowej Soli pod dyrekcją Artura Niemca.

W uroczystej zbiórce wzięli udział zaproszeni goście, samorządowcy, członkowie Koła ZŻWP im. 13. Pułku Zmechanizowanego, byli żołnierze 13. Pułku Zmechanizowanego, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe. Uroczystości rozpoczęło złożenie przez dowódcę kompanii honorowej meldunku dowódcy 2. dywizjonu przeciwlotniczego. Następnie, po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu Polski, przeprowadzono apel pamięci poświęcony żołnierzom kożuchowskich jednostek wojskowych, zakończony salwą honorową i hasłem wojska polskiego.

Apel pamięci przeprowadził por. Krystian Stankiewicz. Złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi, tablicą upamiętniającą twórcę marszałka Piłsudskiego i tablicą poświęconą pamięci żołnierzy służących w Kożuchowie w latach 1946-1998.

Dalszą część uroczystości kontynuowano w Zamku Książąt Piastowskich będącym siedzibą Centrum Kultury Zamek.

Prezes Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego ppłk Sylwin Andrzej Jarosz powitał dostojnych gości oraz rodzinę pierwszego dowódcy 38. Pułku Piechoty ppłk. Lucjana Kropielnickiego na czele z jego wnukiem Aleksandrem Kropielnickim.

Zjazd był okazją do wręczenia członkom koła i sympatykom kożuchowskich związkowców odznaczeń i wyróżnień. Za zasługi poniesione w realizacji celów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczono: Brązowymi Krzyżami ZŻWP mjr. Zdzisława Służewskiego i st. kpr. Zenona Karpińskiego, Odznaką Honorową „Za zasługi dla ZŻWP” mjr. Wiesława Rozwoda.
Za wybitne zasługi poniesione w  pracy społecznej na rzecz Koła im. 13. Pułku Zmechanizowanego medalem za Zasługi Dla Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego odznaczono: ppłk. Dariusza Lesiuka, ppłk. Marka Watraka, Leszka Jarząbka, st. chor. szt. Władysława Rewersa, st. chor. Ryszarda Stępniewskiego i mł. chor. Antoniego Żebryka.

Medalami Pamiątkowymi czwartego zjazdu żołnierzy 13. Pułku Zmechanizowanego wyróżnieni zostali: Paweł Jagasek, ppłk Grzegorz Zając, młodszy brygadier Czesław Młynarczyk, Leszek Jarząbek i Aleksander Kropielnicki.

Rodzina pierwszego dowódcy 38. Pułku Piechoty ppłk. Lucjana Kropielnickiego przekazała na ręce ppłk. S. Andrzeja Jarosza dary dla Koła ZŻWP im. 13. Pułku Zmechanizowanego w postaci obrazu z portretem przodka oraz przewodników turystycznych po Ukrainie. Koło przekazało na ręce A. Kropielnickiego okolicznościową tabliczkę pamiątkową.

Podpułkownika S. A. Jarosza wyróżniono Medalem Pamiątkowym Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej oraz Coinem Dowódcy 11. Batalionu Dowodzenia ppłk. Dariusza Lesiuka.

Uroczystej akademii towarzyszyła wystawa fotografii wspomnieniowej „Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego – strażnik pamięci kożuchowskich jednostek wojskowych”, przygotowana przez Centrum Kultury Zamek.

Spotkanie zakończył koncert MOD CKZiU „Elektryk” z Nowej Soli. Uroczystości prowadził st. sierż. Dawid Kuliś.

Uroczystości czwartego zjazdu żołnierzy 13. Pułku Zmechanizowanego Honorowymi Patronatami objęli: marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak i Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek.

Sylwin Andrzej Jarosz

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content