Dzień dobry, szkoło!

W czwartkowy poranek we wszystkich szkołach odbyły się apele, które oficjalnie zainaugurowały rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

W nowosolskich szkołach podstawowych rozpoczęło naukę ponad 2,2 tysiąca uczniów, w gimnazjach ponad tysiąc. Będzie to szczególny rok szkolny dla 71 uczniów wieku sześciu lat, którzy salę przedszkolną zamienili na szkolną klasę.

Wszystkim uczniom na starcie roku szkolnego życzymy powodzenia, połamania długopisów na każdym sprawdzianie i oczywiście tylko samych piątek.

Urząd miasta w Nowej Soli informuje mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto o możliwości uzyskania w roku szkolnym 2016/17 pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów w formie stypendium szkolnego (szczegóły w ramce poniżej).
– Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych – informuje Ewa Batko, rzeczniczka prasowa nowosolskiego magistratu
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do uzyskania pomocy nie może przekroczyć, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2015, poz.1058), kwoty 514,00 zł netto.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w urzędzie (ul. M. J. Piłsudskiego 12), w terminie od 1 do 15 września 2016r., a w przypadku słuchaczy kolegiów najpóźniej do dnia 15 października 2016r. Wniosek dostępny jest w punkcie informacyjnym UM oraz na miejskiej stronie internetowej (Aktualności/Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2016/2017 ).

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content