Wydaliśmy prawie 70 milionów na alkohol!

Wydatki na alkohol
w Nowej Soli
2012 – 33,5 mln zł
2013 – 35,7
2014 – 35,3
2015 – 36,1
2016 – 38,4
Wydatki na zakup alkoholu w przeliczeniu na pełnoletniego mieszkańca Nowej Soli:
2012 – 1074 zł
2013 – 1109
2014 – 1104
2015 – 1136
2016 – 1219

Roczne wydatki
na zakup alkoholi
w pozostałych gminach
Kożuchów
2015 – 12,7 mln zł
2016 – 11,9 mln zł
Wydatki w 2016 r. w przeliczeniu na jednego pełnoletniego mieszkańca – 793 zł
Nowe Miasteczko
2015 – 6,1 mln zł
2016 – 6,3 mln zł
Wydatki w 2016 r. w przeliczeniu na jednego pełnoletniego mieszkańca – 1434 zł
Bytom Odrzański
2015 – 3,2 mln zł
2016 – 3,2 mln zł
Wydatki w 2016 r. w przeliczeniu na jednego pełnoletniego mieszkańca – 725 zł
Kolsko
2015 – 1,6 mln zł
2016 – 1,8 mln zł
Wydatki w 2016 r. w przeliczeniu na jednego pełnoletniego mieszkańca 676 zł
Siedlisko
2015 – 1,3 mln zł
2016 – 2 mln zł
Wydatki w 2016 r. w przeliczeniu na jednego pełnoletniego mieszkańca – 711 zł
Gmina Wiejska
2015 – 2,8 mln zł
2016 – 3,4 mln zł
Wydatki w 2016 r. w przeliczeniu na jednego pełnoletniego mieszkańca – 606 zł
Otyń
2015 – 3,7 mln zł
2016 – 4,1 mln zł
Wydatki w 2016 r. w przeliczeniu na jednego pełnoletniego mieszkańca – 705 zł

Każdego roku w urzędzie miasta przygotowywana jest diagnoza dotycząca skali problemów związanych z nadużywaniem przez mieszkańców np. alkoholu. Informacje pochodzące z tej diagnozy co roku mówią nam ile pieniędzy w poprzedzających 12 miesiącach mieszkańcy wydali na zakup alkoholu. Już w poprzednich latach suma ta rosła o kilkaset tysięcy każdego roku. Tym razem doszło do znacznie gwałtowniejszego skoku.

– W roku 2016 na terenie miasta kupiono alkohol za prawie 38,5 mln zł, a to jest kwota większa od poprzedniej o 2,3 mln zł. Takiego wzrostu nigdy nie było. Raz nawet odnotowaliśmy niewielki, ale zawsze, spadek, który prawdopodobnie wynikał z większych opłat za akcyzę, a dotychczasowe wzrosty tego rodzaju wydatków wyglądały podobnie – mówi Gabriela Juncewicz, pełnomocnik prezydenta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Patrząc na dane, które zbiera urząd, trudno znaleźć przyczynę tak gwałtownego skoku. Liczba punktów, które mają wydaną koncesję na sprzedaż alkoholi (łącznie z lokalami, w których można spożywać alkohol) nie zmieniła się, a wręcz nieznacznie spadła ze 125 do 122 (we wcześniejszych latach między 121 a 124). Jednocześnie zgodnie z tendencją trwającą od dawna spada liczba mieszkańców miasta, choć z drugiej strony napływają do nas obcokrajowcy, którzy nie są zarejestrowani i ich liczba do końca nie jest znana.

A może program „500 plus”?
– Też nie. Z różnych badań wynika, że to ubożenie społeczeństwa powoduje jednoczesny wzrost sprzedaży napojów alkoholowych. W naszym przypadku martwi też to, że na ponaddwumilionowy wzrost składa się po połowie zwiększona sprzedaż alkoholi mocnych (powyżej 18-procent) czyli wódek i droższych alkoholi kolorowych oraz piwa. Może w kontekście tych drugich tak skutecznie działają reklamy i wszelkie promocje, kiedy coraz częściej ekonomiczniejsze jest decydowanie się na zakup większej ilości puszek czy butelek. Ważne jest też to, że do nowosolskich marketów przyjeżdżają mieszkańcy sąsiednich gmin. Nie mamy narzędzi, żeby dokładnie określić przyczyny, a tych pewnie jest wiele – mówi G. Juncewicz.

Wydatki na napoje procentowe urosły, choć nie tak znacznie, również w gminach: Nowe Miasteczko, Siedlisko, Kolsko i w gminie wiejskiej (dane w ramce). Sprawdziliśmy, czy statystyki policji również potwierdzają większe spożycie alkoholu przez mieszkańców całego powiatu, które byłoby widoczne np. w liczbie kierowców przyłapanych podczas jazdy na „podwójnym gazie”. Jeśli spojrzymy na liczbę wykroczeń w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi, to w roku 2015 mundurowi ukarali 1967 osób, a w 2016 niemal połowę mniej, bo 1059. Co ważne, spadła mogąca mieć na to znaczny wpływ ilość policyjnych patroli pieszych – z 1920 do 1686. Na terenie powiatu w 2016 r. zatrzymano 158 nietrzeźwych kierowców, a w 2015 193. Również zmniejszyła się ilość nowych tzw. Niebieskich Kart dla tych, którzy byli podejrzani o stosowanie pod wpływem alkoholu przemocy w rodzinie: w 2015 roku 179 (w tym 172 mężczyzn), a w 2016 – 172 (mężczyzn 164).

Wracając do działań urzędników zaznaczmy, że rosnące wydatki na alkohol niosą ze sobą większe środki, którym samorządy dysponują walcząc z nałogami. Zależny głównie od wydanych koncesji budżet miejskiej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii została na ten rok zaplanowany w kwocie 750 tys. zł. Pieniądze te jak co roku zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne oraz pracę z uzależnionymi i ich rodzinami. – Nie jesteśmy bierni i działamy w tym zakresie przez cały rok – mówi Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miasta. – Swój program realizujemy na terenie placówek oświatowych, w świetlicach, organizacjach pozarządowych, przekazujemy dotacje dla organizacji pozarządowych, które same się tym zajmują, organizujemy terapie dla uzależnionych, kampanie społeczne, wspomagamy akcje typu „Odpowiedzialny kierowca”, „Akcję znicz”, współpracujemy w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – wylicza E. Batko.
Artur Lawrenc

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content