Budowa wałów coraz bliżej

Do świadczenia usług konsultingowych, wsparcia Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz nadzoru i realizacji wszystkich prac objętych projektem ochrony przeciwpowodziowej wybrano firmę SWECO Consulting.

– Zarząd województwa mocno stawia na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w naszym regionie. Lubuskie musi być przygotowane i zrobić wszystko, aby nie doszło do sytuacji, jakie miały miejsce w 1997 i 2010 r. – mówił na konferencji cytowany przez stronę internetową urzędu marszałkowskiego wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. – W LZMiUW powołano Dział ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego, który od dawna przygotowywał się do rozpoczęcia tych zadań. Dzisiejsze podpisanie umowy z konsultantem to bardzo ważny moment. Aby te wszystkie inwestycje i formalności wykonać musi być ktoś, kto sprawnie tym wszystkim się zajmie – dodawał wicemarszałek.

– Będziemy realizować historyczne inwestycje m.in. pod względem finansowym. Bank Światowy postawił kilka warunków. Jeden z nich dotyczył wyłonienia konsultanta, który poprzez swoich ekspertów z wielu dziedzin będzie pomagał nam, aby te inwestycje przebiegły sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem – wyjaśniał dyrektor LZMiUW Waldemar Starosta.

– Odra jest nam bliska. To już czwarta umowa, którą podpisujemy w ramach tej grupy projektów. Zakres prac w ramach umowy dotyczy pomocy technicznej, projektowania i nadzoru – uzupełniał prezes SWECO Maciej Chrzanowski.

Przypomnijmy, w naszym województwie realizowane będą trzy duże inwestycje finansowane ze środków Banku Światowego. Pierwsza dotyczy ochrony przeciwpowodziowej Słubic, druga – ochrony przeciwpowodziowej Nowej Soli, a trzecia odcinka pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo. Jeśli chodzi o nasz odcinek, to w planie prac są: przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących oraz budowa nowych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta w dzielnicy Pleszówek, położonych w lewobrzeżnej części doliny rzeki Odry i Czarnej Strugi; rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Odry na długości ok. 3 km wraz z budowlami z nim związanymi; regulację koryta rzeki Czarnej Strugi; utworzenie przepompowni przeciwpowodziowej (wód ze zlewni Czarnej Strugi i przesiąkowych) wraz z kanałem przepompowni oraz rozbudową koryta rzeki Czarnej Strugi na ponad czterokilometrowym odcinku.
Artur Lawrenc

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content