Kropka nad „i” w miejskiej oświacie

W trakcie nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, w czwartek 16 marca, radni przyjęli uchwały wdrażające w Nowej Soli zasady rządowej reformy oświaty.

Wcześniej temat był dyskutowany w komisjach. Pierwsza uchwała dotyczyła przeniesienia podstawówki nr 2 z ul. Staszica do budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Gimnazjalnej. To największa rewolucja, bo jedna z placówek zostaje przeniesiona w inne miejsce. Druga uchwała doprowadza do stworzenia w Nowej Soli od 1 września sześciu ośmioletnich szkół podstawowych z włączeniem do trzech z nich istniejących oddziałów gimnazjalnych.

Do podstawówki nr 1 przy ul. Szkolnej zostanie włączone gimnazjum nr 1, gimnazjalna dwójka będzie połączona z podstawówką nr 2, powstanie ośmioletnia podstawówka w „trójce” przy ul. Botanicznej, ośmioletnia w „piątce” na Starym Żabnie, tak samo w „szóstce” przy ul. Kościuszki oraz w „ósemce” przy ul. Matejki z włączeniem oddziałów gimnazjum nr 3. – Za nami trudna decyzja. Dziękuję radnym, skarbnik Bożesławie Korczyk-Gizie, radcy prawnej urzędu Iwonie Sondej-Barriga, Jolancie Szatkowskiej-Stec oraz dyrektorom nowosolskich szkół za wykonanie tego wielkiego zadania. Nadchodzi czas wdrażania w życie przyjętych rozwiązań. Jestem przekonany, że są one optymalne z punktu widzenia uczniów i nauczycieli – mówił na sesji wiceprezydent Jacek Milewski.

Radna Małgorzata Szałkowska zwróciła uwagę, że wciąż wiele osób z grona nauczycielskiego ma pytania dotyczące wprowadzonych łączeń szkół. Docierają głosy, że zmiany w nowosolskiej oświacie to jedno, a rządowa reforma co innego. – Jeżeli jest taka potrzeba po raz kolejny spotkamy się w każdej szkole z nauczycielami i przedstawicielami rodziców – zapowiedział J. Milewski.

Nie będzie gimnazjów

Przypomnijmy. Rządowa ustawa sprawia że z oświatowej mapy Polski, od września tego roku znikają gimnazja. Zastąpi je, znana z wcześniejszych lat, ośmioletnia podstawówka. Następnie młodzież będzie kontynuować naukę w czteroletnich liceach ogólnokształcących lub pięcioletnich technikach.
Proces wygaszania gimnazjów potrwa do 2019 roku co oznacza, że każdy uczeń obecnej pierwszej lub drugiej klasy gimnazjum na starych zasadach i w swojej szkole dokończy edukację gimnazjalną. Formalnie będą to już placówki włączone lub przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Edukacja w obecnym Gimnazjum nr 3 skończy się w 2019 roku i dopiero wówczas, we wrześniu, podstawówka będzie działać tylko przy ul. Matejki. Przenosiny „dwójki” na ul. Gimnazjalną są zaplanowane od 1 września 2018 roku i związane z planami przejęcia willi Gruschwitza przez Państwową Szkołę Muzyczną oraz koniecznością wyprowadzki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do obecnej siedziby tej podstawówki.

Reforma oznacza również pewne zmiany w podziale miasta na obwody, które zostały ustalone odpowiednio do ilości dzieci urodzonych w danych obszarach oraz możliwości utworzenia danej ilości 25-osobowych oddziałów w szkołach z założeniem, że zajęcia będą się odbywać do godziny 14.30 (wyjątkowo do 15.20). Szkoła podstawowa numer 1 będzie miała obwód większy niż dotychczas, ponieważ jest w stanie przyjąć więcej uczniów niż SP nr 6. Nowa rejonizacja nie dotyczy uczniów już uczęszczających do szkół.
Monika Owczarek

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content