Rekrutacja do przedszkoli rusza w poniedziałek

Od 20 marca rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego.

W tym roku w dziewięciu miejskich placówkach jest ok. 340 wolnych miejsc, o które na tych samych zasadach będą ubiegać się trzylatki, czterolatki i pięciolatki

Na stronie urzędu miasta www.nowasol.pl jest już dostępny wniosek o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola. Rodzice mogą tam również znaleźć zasady rekrutacji na rok 2016/2017. Wnioski oraz wszelkie informacje dostępne są również w przedszkolach.

– Rodzice mają czas, żeby wszystko spokojnie poczytać i przygotować potrzebne dokumenty – mówi Alina Podlewska, kierowniczka Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli.

Masz czas do 7 kwietnia

Do 17 marca placówki przyjmują deklaracje od rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci nadal uczęszczały do przedszkola. Wtedy tak naprawdę będzie wiadomo, ile wolnych miejsc będzie w publicznych placówkach. – W dziewięciu przedszkolach w Nowej Soli mamy 1028 miejsc. Szacujemy, że ok. 683 dzieci będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne, z kolei 340 to wolne miejsca, na które prowadzimy nabór – wyjaśnia A. Podlewska.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola przyjmowane są od 20 marca do 7 kwietnia do godz. 15.30. Termin złożenia dokumentów nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji. Podobnie jak w latach ubiegłych rodzic może złożyć podanie do trzech przedszkoli.
W pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria ustawowe wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą.

W drugim etapie rekrutacji będą decydowały kryteria uchwalone prze radę miejską. Dodatkowe punkty można otrzymać za to, że dziecko jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, że obydwoje rodziców lub opiekunów pracuje i odprowadza podatki w Nowej Soli, za wybór przedszkola w pobliżu miejsca pracy lub domu oraz za to, że rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne. – Te kryteria dają większe szanse rodzicom pracującym, którzy płacą podatki w naszym mieście – podkreśla A. Podlewska.

W połowie kwietnia zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkoli publicznych. Listy dzieci przyjętych zostaną podane do wiadomości 24 kwietnia.
Anna Rybarczyk

Anna Rybarczyk
Latest posts by Anna Rybarczyk (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Anna Rybarczyk

Kultura, wydarzenia, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content