Rekrutacja do przedszkoli rusza w poniedziałek

Od 20 marca rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego.

W tym roku w dziewięciu miejskich placówkach jest ok. 340 wolnych miejsc, o które na tych samych zasadach będą ubiegać się trzylatki, czterolatki i pięciolatki

Na stronie urzędu miasta www.nowasol.pl jest już dostępny wniosek o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola. Rodzice mogą tam również znaleźć zasady rekrutacji na rok 2016/2017. Wnioski oraz wszelkie informacje dostępne są również w przedszkolach.

– Rodzice mają czas, żeby wszystko spokojnie poczytać i przygotować potrzebne dokumenty – mówi Alina Podlewska, kierowniczka Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli.

Masz czas do 7 kwietnia

Do 17 marca placówki przyjmują deklaracje od rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci nadal uczęszczały do przedszkola. Wtedy tak naprawdę będzie wiadomo, ile wolnych miejsc będzie w publicznych placówkach. – W dziewięciu przedszkolach w Nowej Soli mamy 1028 miejsc. Szacujemy, że ok. 683 dzieci będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne, z kolei 340 to wolne miejsca, na które prowadzimy nabór – wyjaśnia A. Podlewska.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola przyjmowane są od 20 marca do 7 kwietnia do godz. 15.30. Termin złożenia dokumentów nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji. Podobnie jak w latach ubiegłych rodzic może złożyć podanie do trzech przedszkoli.
W pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria ustawowe wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą.

W drugim etapie rekrutacji będą decydowały kryteria uchwalone prze radę miejską. Dodatkowe punkty można otrzymać za to, że dziecko jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, że obydwoje rodziców lub opiekunów pracuje i odprowadza podatki w Nowej Soli, za wybór przedszkola w pobliżu miejsca pracy lub domu oraz za to, że rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne. – Te kryteria dają większe szanse rodzicom pracującym, którzy płacą podatki w naszym mieście – podkreśla A. Podlewska.

W połowie kwietnia zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkoli publicznych. Listy dzieci przyjętych zostaną podane do wiadomości 24 kwietnia.
Anna Rybarczyk

Anna Rybarczyk
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Anna Rybarczyk

Kultura, wydarzenia, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content