Zbliża się drugie rozdanie „500 +”

Świadczenia rodzinne

nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2017 r.
wnioski na nowy okres można składać od 1 września 2017 r. w siedzibie MOPS.

W okresie od 1 września do 31 października należy dostarczyć ze szkoły zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – dotyczy dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych i tych, które mają ukończone 18 lat.
W przypadku świadczeń rodzinnych wniosek musi być złożony najpóźniej do 30 listopada 2017 r., aby świadczenia mogły być przyznane od listopada 2017 r.

Co nam ułatwi sprawę?

Zgłaszania wniosków systematycznie, nie na ostatnią chwilę (przy wydawaniu wniosków pracownicy informują o tym, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku),
W przypadku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego „500 +” na pierwsze lub jedyne dziecko informowanie o nowych źródłach dochodów i innych pobieranych świadczeniach,
Pełne wypełnianie wniosków, posiadanie kompletu dokumentów,

Informujemy, że osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze „500 +” na pierwsze i jedyne dziecko oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie mają obowiązku dołączania do wniosku zaświadczeń o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS o opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne – informacje te będą pozyskiwane poprzez system EMPATIA.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu z 2016 r., uzyskanie dochodu po roku 2016 r., jeżeli była utrata lub uzysk dochodu oraz dokument potwierdzający źródło dochodu z 2016 r. jak również to przez jaki okres były uzyskiwane dochody w 2016 r.
Do wniosku należy także dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody nieopodatkowane.
Nie ma także obowiązku dołączania do wniosku dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz odpisów aktów urodzenia dzieci.

W okresie od 1 września do 31 października 2017 r. obsługa interesantów w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych odbywać się będzie:

w poniedziałki od 8:00 do 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS przy ul. Muzealnej 46.
Świadczenia rodzinne – pok. 98 i 99 tel. 684582509, 684582510,
Świadczenie wychowawcze „500+” – po. 100 tel. 684582506,
Fundusz alimentacyjny – pok. 112 tel. 684582518.

Z pierwszego rozdania świadczeń wychowawczych programu „500 +” w Nowej Soli skorzystało do tej pory 2216 osób, które łącznie otrzymały 24,3 mln zł (od kwietnia 2016 do czerwca 2017).

Jesienią, czyli po wygaśnięciu bieżących wniosków, rozpocznie się wypłacanie wsparcia z drugiej edycji, do której również poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, można będzie dołączyć od 1 sierpnia.

– Sytuacja jeszcze się krystalizuje. Nowe wzory wniosków, nowe przepisy będą, jak zapowiada rząd, dostępne w drugiej połowie lipca – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Wlazły. – Dziś już wiemy natomiast, że w podobnym czasie do Ośrodka spłynie podwójna ilość dokumentów. Przy starcie pierwszej edycji Programu „500 +” trwał już okres zasiłkowy jeśli chodzi o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (które nie zmieniają swoich ram czasowych jeśli chodzi o moment składania wniosków), a teraz te terminy będą się w dużej mierze pokrywać – dodaje pani dyrektor.

– Na dziś możemy powiedzieć, że ważną zmianą w świadczeniu wychowawczym jest kwestia zasądzonych alimentów. W tym roku osoby, które deklarują samotne wychowywanie dzieci, aby ubiegać się o wsparcie z „500 +”, muszą potwierdzić fakt otrzymywania alimentów – mówi Małgorzata Stokłosa, kierownik działu świadczeń rodzinnych. – O wszystkich innych zmianach będziemy na łamach gazety na bieżąco informować. Na dziś nie ma wiążącego aktu prawnego, żeby można było powiedzieć więcej – dodaje.

Dyrektor i kierownik z MOPS zwracają uwagę na kilka kwestii, które przyszłym wnioskodawcom, ale i pracownikom ośrodka, z pewnością ułatwią szybkie załatwienie każdej sprawy.

– Po pierwsze czytanie wydanych decyzji. Wielu tego nie robi i potem dzwonią do nas z serią pytań. A gdy petentów jest dużo i każda z osób właśnie kogoś przyjmuje, to, niestety, ale nie ma możliwości, żeby podniesiono słuchawkę. W sekretariacie natomiast udzielą tylko ogólnych informacji. Najczęściej pojawiającym się zaniedbaniem jest brak we wnioskach informacji o wcześniejszym zatrudnieniu – mówi G. Wlazły.

– Są takie osoby, które nawet kilkanaście razy w swojej historii niesłusznie pobierały świadczenia, bo nie informowały nas o podejmowanej pracy i potem trzeba było dokonywać zwrotu tych świadczeń – zaznacza M. Stokłosa. – W momencie przyjmowania wniosku my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. To wychodzi później, kiedy wprowadzając wszystko do systemu pozyskujemy dane z Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, nierzadko petenci zachowują się tak, jakby nie pamiętali, czy wręcz byli zaskoczeni, że mają taką a nie inną historię zatrudnienia, odprowadzania składek – dodaje pani kierownik.

Składając wniosek o świadczenie rodzinne często lepiej jest zrobić to osobiście, nie za pośrednictwem internetu oraz niekoniecznie już w pierwszych dniach sierpnia. – Po prostu sytuacja będzie wtedy jaśniejsza, będziemy mieli większą wiedzę na temat tegorocznych zasad. Poprzednie decyzje nadal będą ważne, więc nie ma obaw, że ktoś nagle przestanie otrzymywać wsparcie finansowe do wychowania dzieci – podkreśla G. Wlazły.

– Wiele osób, które w tamtym roku składało wnioski drogą elektroniczną, trzeba było potem wzywać do Ośrodka, ponieważ nie podali wszystkich wymaganych danych. Najmniej kłopotów mieli ci, co przychodzili osobiście. A tłumów nie było. Gdy przyjmowane są dokumenty na każdym stanowisku to czas oczekiwania w kolejce to tylko kilka minut. Dłużej trwa to dopiero w drugiej części dnia, gdy wnioski odbiera jeden pracownik, a pozostali zajmują się wprowadzaniem danych do systemu – dodaje dyrektorka.

Podobnie jak przed rokiem dla osób pracujących w poniedziałki MOPS w pierwszych tygodniach przyjmowania nowych wniosków będzie otwarty do godziny 17.00.
Artur Lawrenc

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content