Najważniejsza będzie komunikacja

– Będziemy się starali pozyskać środki z Unii Europejskiej nie tylko na komunikację, ale również na rewitalizację terenów pofabrycznych po „Odrze” i utworzenie muzeum w magazynie solnym – zapowiada w kontekście kolejnego roku budżetowego skarbnik urzędu miasta Izabela Piasta

W urzędzie miasta zakończono pracę nad założeniami polityki finansowej urzędu na rok 2018. Wśród zadań priorytetowych po stronie dochodów jest przede wszystkim pozyskanie pieniędzy na realizację zadania utworzenia międzygminnej komunikacji autobusowej – m.in. zakup floty autobusów, budowę zajezdni i centrów przesiadkowych.

– Wiemy, że nie obejdzie się bez poszukania środków zewnętrznych w postaci krótkoterminowych kredytów. Koszty tej inwestycji rosną – mówi Izabela Piasta, skarbnik urzędu miasta. – Priorytetem jest również podniesienie wynagrodzeń pracowników administracji budżetowej – nie tylko osób zatrudnionych w urzędzie, ale także we wszystkich podległych mu jednostkach – dodaje skarbnik.

W 2018 roku ważnym zadaniem, które ma przynieść dochód, będzie dalsza sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne i zbiorowe. W dalszym ciągu miasto będzie usiłowało znaleźć nabywców na działki zlokalizowane przy trasie S3. – Miasto nieuchronnie się kurczy i nieruchomości jest coraz mniej, ale jeszcze w kolejnym roku pod tym względem powinno się wszystko dobrze zakończyć – prognozuje I. Piasta.

Miasto zakłada, że w kolejnym roku wzrosną wpływy z podatków i opłat lokalnych, z podatku od nieruchomości i środków transportu (wszystkie o 4 procent). Kontynuowana będzie windykacja zadłużeń najemców lokali komunalnych i innych osób zalegających z płatnościami podatków. Nie znikną ulgi dla przedsiębiorców wynikające z uchwały rady o zwolnieniach podatkowych.

– Będziemy się starali pozyskać środki z Unii Europejskiej nie tylko na komunikację, ale również na rewitalizację terenów pofabrycznych po „Odrze” i utworzenie muzeum w magazynie solnym – zapowiada pani skarbnik.

Wydatki bieżące mają odpowiadać bieżącym dochodom. Celem urzędu będzie racjonalne gospodarowanie środkami w sferze administracji i placówek oświatowych, utrzymanie dofinansowań, zapewnienie środków inwestycyjnych na realizację programów ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową i placówkami oświatowo-wychowawczymi.

– Przed nami zadania prorozwojowe, jak uzbrojenie terenów (głównie na południu) w infrastrukturę, przedsięwzięcia związane z Nowosolskim SubObszarem Funkcjonalnym i wykonanie dokumentacji na zadania inwestycyjne przewidziane na lata następne – podsumowuje I. Piasta.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content